19. april 2018

Del dine minder med os

Landsforeningen Liv&Død vil i en ny udstilling til efteråret sætte fokus på sorg og mindekultur i Danmark. Derfor har vi brug for dine erfaringer med at mindes en kær afdød.

I vores kultur mangler vi i dag fælles erfaringer med at sørge og mindes de døde. Mange efterladte savner og har brug for at skabe plads til den afdøde i deres liv. At tale om en afdød kan ofte skabe ubehag og forlegenhed, og mange efterladte savner at kunne tale mere åbent med familie, venner eller netværket om den, de har mistet.

Mange efterladte oplever derfor, at sorg og minder bliver et privat anliggende, som man ikke deler med andre, og det kan gøre tabet ekstra svært at bære. Døden mindsker ikke betydningen af det forhold, vi har til dem, der dør, men døden betyder, at vi må leve med dem på en ny og anden måde.

Vi vil derfor nu – i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter – hjælpe og inspirere efterladte til at skabe plads til de døde i livet. Med den nye udstilling ønsker vi at sætte fokus på sorg og mindekultur i Danmark og invitere efterladte til at fortælle og vise, hvordan de mindes deres afdøde. 

Hver enkelt af os har forskellige erfaringer med sorg og håndterer savnet forskelligt. Ved at udstille danskernes forskelligartede erfaringer og traditioner med at mindes i én fælles udstilling, vil vi vise, hvor mangfoldig mindekultur kan være. Det håber vi kan være en støtte, hjælp og inspiration for alle.

Udstillingen finder sted i Funebariet hos Landsforeningen Liv&Død.

Vi har brug for dig!

Udstillingen skal vise en lang række konkrete eksempler på måder, vi mindes vores afdøde. Derfor efterlyser vi historier og erfaringer fra mennesker i hele Danmark, der har lyst til at dele netop deres måde at mindes på.

Hvis du har lyst til at være med, så skal vi bruge noget materiale fra dig. Vi skal bruge både et billede (max 2) og en kort tekst. Flere må gerne bidrage med minder om den samme person.

  • Billedet kan enten være et portræt af den afdøde eller et foto af, hvordan du mindes – fx et bestemt sted, en ting eller en aktivitet, der spiller en rolle, når du mindes, eller som indgår i dine minderitualer.
  • Billedmaterialet skal være i så høj opløsning som muligt (fx 2 MB eller 300 dpi).
  • Teksten skal handle om, hvem du mindes, hvordan du mindes, og hvorfor du mindes. Husk, at du også skal skrive afdødes navn, fødsels- og dødsdato.
  • Teksten må max være 2.400 tegn (med mellemrum).

Materialet indsender du digitalt til info@livogdoed.dk. Du kan sende materialet frem til og med 15. juni 2018.

Vi lægger vægt på at få så mange forskellige erfaringer som muligt repræsenteret på udstillingen for at vise, at man kan mindes på mange forskellige måder. Vi kan derfor ikke garantere, at alle bidrag bliver brugt på udstillingen.

Når du har indsendt materialet, vil du først modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget det. Efterfølgende vil du få besked, hvis vi beslutter at bruge dit materiale i udstillingen, og hvis der i den forbindelse fx er brug for redigering eller forkortelse af teksten.

Har du spørgsmål til udstillingen, kan du kontakte Landsforeningen Liv&Døds sekretariatschef Kirsten Søndergaard på tlf. 3052 3335 / 3336 4973 eller info@livogdoed.dk.