9. september 2020

Del din historie og billeder i ny udstilling om ritualer

Vi søger for tiden efter fortællinger om og billeder af spontane mindesteder og offentlige mindearrangementer fra rundt om i landet, som skal bruges i vores kommende udstilling om ritualer i forbindelse med død, begravelse og sorg i Danmark. Har du en historie og billeder, som vi må bruge?

I forbindelse med vores kommende projekt om ritualer ved død, begravelse og sorg ønsker vi i en ny udstilling at sætte fokus på spontane mindesteder og offentlige mindearrangementer som en måde at mindes på og udtrykke sorg over et dødsfald.

Udstillingen vil blive vist i Funebariet, vores udstillingssted om død og begravelse, i 2021.

Vi inviterer derfor folk til at fortælle om og vise deres erfaringer og oplevelser med disse mindesteder og mindearrangementer fra rundt om i landet.

Send din historie og billeder

Hvis du har erfaringer og oplevelser med spontane mindesteder og offentlige mindearrangementer, kan du sende din historie og billeder til os via et skema nederst på denne side. Det kan fx være, at du har set sådan et mindested i nærheden af der, hvor du bor, eller du har deltaget i et offentligt mindearrangement.

Dit bidrag kan blive brugt i vores kommende udstilling om ritualer i forbindelse med død, begravelse og sorg.

Det vil være muligt at være anonym ved brugen af din historie og billeder.

Vi samler historier og billeder ind resten af året (2020) og vil i begyndelsen af 2021 vende tilbage til alle, som har ønsket at deltage, med nærmere information omkring, om deres historie og billeder vil blive brugt, og hvornår udstillingen om ritualer ved død, begravelse og sorg forventes at blive lanceret.

Om spontane mindesteder

Når mennesker dør, bliver de ofte mindet af de efterladte på forskellige måder. Nogle efterladte har bestemte steder, enten i eller uden for hjemmet, hvor de fx kan tænde lys eller ligge blomster for at mindes den afdøde. Ligeledes er gravstedet også et sted, hvor alle, der kendte afdøde, kan mindes.

Et spontant mindested, også kaldet et spontanalter, opstår uopfordret og afviger fra de private mindesteder ved, at det som regel ikke er mennesker, der har haft en personlig relation til den afdøde, der mindes. Men selvom de ikke har haft en personlig relation til afdøde, kan de alligevel have haft en følelsesmæssig tilknytning til vedkommende eller være berørte af vedkommendes død af forskellige årsager.

Det spontane mindested opstår som et udtryk for, at disse mennesker har et behov for at have et sted at mindes og udtrykke deres sorg og sympati, hvilket de i fællesskab skaber med fx lys, breve, blomster og bamser.

Spontane mindesteder kan også ses som et udtryk for en sorgkultur,  hvor sorgen i stigende grad eksponeres og vises offentligt – måske som en modsætning til den tabuisering og privatisering af sorgen, der tidligere har været fremherskende.

Da engelske prinsesse Diana døde i en trafikulykke i 1997, strømmede englænderne til Kensington Palace, hvor de lagde tusindvis af blomster. Dette var et eksempel på et spontant mindested i forbindelse med et kendt menneskes død. Af danske eksempler på spontane mindesteder kan fx nævnes mindesteder for musiker Kim Larsen, prins Henrik samt radiovært og DJ m.m. Master Fatman.

Disse mindesteder opstår også i forbindelse med almindelige menneskers ofte uventede og tragiske død ved bl.a. trafikulykker, naturkatastrofer, mord eller terror.

Et mindested er, alt afhængig af, hvem der er død, og hvordan dødfaldet er sket, placeret et sted i det offentlige rum, fx ved ulykkes- eller katastrofestedet eller i et område, som afdøde havde en særlig tilknytning til.

Billeder af spontane mindesteder

Her kan du se eksempler på spontane mindesteder.

Mindested Aalborg

Billede 1 af 4

Mindested på en boldbane i Aalborg, hvor en 9-årig pige døde ved en ulykke (privatfoto).

Om offentlige mindearrangementer

I forbindelse med kendte menneskers død sker det, at der bliver arrangeret offentlige mindearrangementer. Dette skete bl.a., da den tidligere statsminister Anker Jørgensen døde i 2016, hvor der blev afholdt mindearrangementer for ham på spillestedet Vega og Christiansborg Slotsplads i København, hvor offentligheden var velkommen.

Et typisk mindearrangement kan være en koncert, som der blandt andet blev afholdt i forbindelse med musiker Kim Larsens død. Af udenlandske eksempler er fx mindekoncerter for den britiske musiker David Bowie.

Også da musiker Kim Larsen døde i 2018, blev der afholdt et mindearrangement i form af en mindekoncert på Rådhuspladsen i København, hvor alle måtte deltage. Af eksempler uden for Danmark kan nævnes en mindekoncert i London for den engelske musiker David Bowie, der døde i 2016.

Offentlige mindearrangementer kan ligesom med spontane mindesteder ses som en form for kollektiv sorg over en betydningsfuld persons død.

Offentlige mindearrangementer kan også ses som et udtryk for en sorgkultur,  hvor sorgen i stigende grad eksponeres og vises offentligt – måske som en modsætning til den tabuisering og privatisering af sorgen, der tidligere har været fremherskende.

Mere om projektet

Når et menneske dør, kan ritualerne omkring dødsfaldet have stor betydning for de efterladte. Ritualerne skaber en ramme omkring afskeden med den døde, og for mange kan de også være en hjælp til at være i sorgen.

Ligesom resten af samfundet, forandrer også ritualerne omkring døden sig. I højere grad end tidligere er der ønsker om og behov for alternative ritualer og måder at tage afsked på og mindes, og tendensen synes at være, at vi forlader de gamle traditioner til fordel for nye. Det gælder i forbindelse med det private ritual, men også i det kollektive rum for sorg, hvor der ses et stigende antal spontane mindesteder og offentlige mindearrangementer i forbindelse med et dødsfald.

Med vores kommende projekt om ritualer ved død, begravelse og sorg ønsker vi at sætte fokus på brugen af gamle og nye ritualer, hvordan ritualerne forandres, og nye ritualer dannes –  og hvilken betydning de har. Projektet munder bl.a. ud i en udstilling om ritualer, heriblandt om spontane mindesteder og offentlige mindearrangementer.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores projekt om ritualer, den kommende udstilling og vores indsamling af historier og billeder, er du velkommen til at skrive til os på info@livogdoed.dk