Donation af kroppen til lægevidenskaben

Efter gældende lovgivning kan personer over 18 år donere deres afdøde krop til donationsordningen til brug for lægevidenskaben. Læs her om, hvordan det foregår, og hvordan man selv kan donere sit legeme.

Hvis man ønsker at donere sin krop efter ens død, skal man udfylde en særskilt testamentarisk erklæring om donation.

Man skal som donor selv underskrive erklæringen, og det skal også ens egen læge eller to vitterlighedsvidner – dvs. personer der med deres underskrift bekræfter, at de har overværet underskrivelsen af et dokument af en bestemt person.

Herefter skal erklæringen returneres til donationsordningen.

Hvem kan modtage erklæringen? 

Der findes i Danmark tre institutter, der modtager og registrerer de indsendte erklæringer:

Ønsker man at donere sin krop til donationsordningen eller blot at få mere viden om, hvad det indebærer, kan man henvende sig til det institut, der ligger i ens landsdel.

Tidsfrist for donation

Hvis man har testamenteret sin krop til donationsordningen, anbefales det, at man fortæller det til sine nærmeste pårørende, da institutterne ønsker at modtage kroppen senest fire døgn efter dødsfaldet.

Selvom tidsfristen er kort, forhindrer det ikke, at man kan afholde en højtidelighed, hvor man får taget afsked med afdøde inden overførslen til instituttet.

Instituttet kan beholde kroppen i op til to år efter dødsfaldet.

Bedemanden sørger for transport og information

Bedemanden sørger for transport af afdøde til og fra det institut, som afdøde har doneret sin krop til. Desuden informerer bedemanden de pårørende om, hvornår urnenedsættelsen eller jordbegravelsen kan finde sted.