4. december 2015

Liv&Død støtter sidstehjælpskurser

Liv&Død støtter økonomisk op om sidstehjælpskurser, der skal give danskerne viden om, hvordan de yder hjælp i den sidste tid.

Vi kender til førstehjælp – men hvad med sidstehjælp? I dag er mange af os uerfarne omkring at være tætte på dødsforløb og oplever, at vi ikke kan indhente erfaringer om livets afslutning hos familie/naboer/venner.

Med et fire timers sidstehjælpskursus kan den brede befolkning få viden om palliation – dvs. viden om hvordan man drager omsorg for en døende. Foreningen for Palliativ Indsats står bag projektet.

Med projektet ser vi i Liv&Død en mulighed for at få gjort døden til noget naturligt igen. Samtidig kan den pårørende og den døende få den bedste tid sammen – forhåbentlig i vante og trygge rammer i eget hjem, som er der, hvor de fleste gerne vil dø.

Vi mener, at sidstehjælpsprojektet er et rigtigt godt initiativ og oplever, at der går en lige linje fra Liv&Døds arbejde for en værdig afsked til projektets formål.

Til at varetage sidstehjælpskurserne uddannes der sidstehjælpsinstruktører, og første instruktørkursus løber af stablen i januar 2016.

Vi glæder os til at følge projektet og vil skrive mere om kurserne, når der er nyt.

Læs pressemeddelelsen om sidstehjælpsprojektet