Fra to til en – livet efter den andens død

Seniorforskerne Eva Bonde Nielsen og Merete Platz fra Videncenter på Ældreområdet har lavet en undersøgelse af det at blive enke/enkemand i de ældre år, som er en naturlig del af livet, men også en stressfuld livsbegivenhed. Bogen ‘Fra to til en – livet efter den andens død’ giver blandt andet svar på, hvordan livet former sig efter ægtefællens død, hvordan tabet påvirker helbred og velbefindende, sociale netværk, bolig og fritidsaktiviteter, samt om vi i dag gør nok for at identificere og støtte dem, der har behov for det.

Videncenter på Ældreområdet, 2008