Til forældre med et alvorligt sygt barn: Hæfte til ønsker ved dødsfald

I hæftet 'Ønsker for mit barn - hvis mit barn dør af sin sygdom' kan forældre tage stilling til, hvad der skal ske, hvis deres barn dør af sin sygdom. Hæftet kan downloades i en online udgave på vores hjemmeside.

At forholde sig til sit barns død og begravelse kan være et svært emne at tage hul på, og det kan sætte gang i mange tanker og spørgsmål. Uanset, hvad der kommer til at ske, så viser vores erfaring, at det kan give forældrene og resten af familien ro, at ønskerne er blevet skrevet ned.

Hæftet til forældre med et alvorligt sygt barn.

Hvad indeholder hæftet?

 • I hæftet kan man læse om, hvordan man kan holde en begravelse/bisættelse og skrive ønsker ned til begravelsen.
 • Man kan også skrive ned, hvordan barnet skal mindes, hvad der skal ske med barnets ting, og hvad man vil gøre med eventuel digital arv.
 • På de tomme sider i hæftet har man mulighed for at skrive andre informationer ned, fx oplevelser med barnet, tanker man har haft og andet, som man tænker også er vigtigt.
 • Der er en ordforklaring med beskrivelser af ord relateret til død og begravelse.

Man kan skrive sine ønsker ind i hæfterne digitalt og gemme på fx computeren eller printe ud efterfølgende.

Udfyld hæftet ud fra dine ønsker og behov

Der er ingen rigtig eller forkert måde at bruge hæftet på. Som forælder kan du udfylde hæftet helt, som du vil, og du behøver heller ikke at svare på alt.

Ændrer du sidenhen mening og har andre ønsker for dit barn, kan du altid ændre ønskerne i det digitale hæfte og gemme dem på ny.

Husk, at ønskerne i hæftet ikke er juridisk bindende. Derudover kan ønskerne kun blive opfyldt, hvis de følger loven.

 

 • Forældre, der har mistet deres søn, om at tage stilling

  Astrid og Ricco mistede deres søn, Marius, da han var 4 år og 8 måneder gammel, og de havde inden Marius’ død taget stilling til hans begravelse. Om at forholde sig til Marius’ død og begravelse siger Astrid og Rico:

  ”Da Marius døde, var vi i en ubeskrivelig dyb og mørk sorg, og på få dage skulle der tages stilling til mange ting. Netop det, at vi havde talt og nedskrevet vores tanker forinden, gav os en form for fundament at stå på. Vi vidste mere om de valg og muligheder, der var, og vi blev mere bevidste om, hvordan vi ønskede begravelsesdagen.  

  Vi tænker, at det nye hæfte til forældre kan være et værktøj til at få åbnet for den snak, som ingen forældre reelt ønsker at tage op. Give dem noget at forholde sig til og snakke ud fra. Under hårde og svære forudsætninger berørte og snakkede vi om døden. Det gjorde os mindre bange for døden. Vi skal alle dø en dag – det er det eneste, vi ved med sikkerhed. Det gjorde os stærkere og modigere at se det i øjnene og gjorde os klar på, hvordan vi ville følge vores søn herfra.”

  ×
 • Forældre til datter med livstruende sygdom om at tage stilling

  Tina og Martin har en datter, Alberte på 13 år, der har en livstruende sygdom. De har også taget stilling til, hvad der skal ske, hvis deres datter dør, og siger:

  ”Det, vi frygter allermest, blev pakket ud. Der kom lys på, og det blev italesat. Vi opdagede, at der var masser af kærlighed og ikke kun sorg forbundet med at planlægge Albertes begravelse. Bagefter kan det pakkes væk igen. Forsegles og gemmes dybt i hjertet og findes frem, når tid er. Det larmer og forstyrrer ikke i vores sind og krop hele tiden. Vi kan leve og få det bedste ud af den tid, vi har sammen.

  Det er ikke sikkert, at det er den tale, vi har skrevet, at vi kommer til at holde for hende den dag. Men vi ved, at vi har skrevet en tale, så mister vi alle ord, sammenhænge og betydning, har vi den at holde os til.

  Lige fra det tidspunkt, hvor Alberte fik sin diagnose, meldte tanker og følelser om hendes død deres ankomst. Det gav ro og mening, at vi kunne planlægge hendes sidste rejse i fredstid. Hun fortjener en smuk tur videre, der er planlagt i kærlighed og med det særlige for øje, at vi ved, at vi skal sende vores datter på den rejse før tid.”

  ×
 • Om hæftet siger Elisabeth Rokkjær Hammer, hospitalspræst

  ”At være forældre til et barn med en sygdom, som barnet risikerer at dø af, er ubeskriveligt smertefuldt. Vi kan på ingen måde trøste den smerte væk, men vi kan støtte forældrene ved at tale om de tanker og følelser, der tumler rundt i krop og sind.

  For nogle forældre drejer tankerne sig om praktiske ting vedrørende barnets begravelse/bisættelse og tiden derefter. I det øjeblik, barnet dør, vil forældrene naturligvis være i dyb sorg, og samtidig er der mange beslutninger, der skal tages på kort tid. Derfor kan det være hensigtsmæssigt for forældrene på forhånd at have taget stilling, så de ikke midt i sorgen skal opleve, at de skal tage en masse valg, som de ikke senere kan gøre om.

  Ligeledes kan det at udfylde hæftet betyde, at forældrene i fællesskab får sat ord på de svære tanker og følelser, der er forbundet med at have et alvorligt sygt barn, og får delt de svære tanker, man gør sig om barnets begravelse/bisættelse.”

  Elisabeth Rokkjær Hammer, hospitalspræst i Børn-og Unge Palliativt team, Region Syd

  ×
Få tilsendt hæfter

Få tilsendt 25 stk. af hæfterne med posten for 920 kr. – skriv til info@livogdoed.dk.