Tag stilling til obduktion

En obduktion er en undersøgelse af en afdød persons indre organer

Fra du er 18 år, kan du selv tage stilling til, om du vil obduceres efter din død – medmindre politi eller embedslægen kræver, at der foretages en obduktion, hvilke kaldes retslægelige obduktioner.

Har du ikke selv taget stilling, vil dine pårørende blive bedt om at tage stilling.

To slags obduktioner

Loven skelner mellem:

 1. Retslægelige obduktioner, der skal foretages
  • når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold eller
  • når dødsmåde eller dødsårsag ikke har kunnet fastslås ved ligsynet.
 2.  Lægevidenskabelige obduktioner, der bliver foretaget af forsknings- og uddannelsesmæssige grunde.
  • Ingen kan modsætte sig en retslægelig obduktion. Den skal sikre korrekte afgørelser i straffesager, arvesager, forsikringssager og andre civile sager. Lægevidenskabelige obduktioner kan man derimod modsætte sig.

Formålet med lægevidenskabelig obduktion

Lægevidenskabelige obduktioner giver mulighed for at forske i sygdomme og sygdomsbehandling og bestemme dødsårsager – og bruges også i forbindelse med undervisning. Samtidig er det en kvalitetskontrol af de ligsyn, inkl. bestemmelsen af dødsårsager, der bliver foretaget.

Hvornår må obduktion foretages:

 • Når afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet sit samtykke.
 • Når de nærmeste pårørende giver tilladelse.
 • Når de nærmeste pårørende ikke modsætter sig obduktion inden seks timer efter lægernes henvendelse.
 • Når de nærmeste pårørendes opholdssted ikke kendes.

I alle andre tilfælde må der ikke obduceres.

Tre holdninger til obduktion

Du kan tilkendegive sin holdning til obduktion på tre forskellige måder:

 • Du kan give tilladelse til obduktion med et lægevidenskabeligt formål.
 • Du kan give tilladelse til obduktion med et lægevidenskabeligt formål samt tilladelse til patientbehandling (at der eksempelvis udtages mindre stykker hud eller væv).
 • Du kan nedlægge forbud mod obduktion.

Det anbefales, at du fortæller sine nærmeste om din holdning til obduktion – fx i Min Sidste Vilje.

Du kan kontakte Sundhedsstyrelsen for yderligere oplysninger om obduktion.

Lovgivning om obduktion

Reglerne indgår i Sundhedsloven (jf. bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010).