Opret et testamente

Hvem der skal arve, når du dør, bestemmes dels af arveloven og dels af et eventuelt testamente.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk bindende dokument, som fortæller, hvad en person ønsker, der skal ske med hans/hendes ejendele og eventuel formue, når han/hun dør.

Hvad er en testator?

En testator er den person, der opretter testamentet. For at oprette et testamente skal man være myndig og ved sine fulde fem.

Hvorfor skrive testamente?

Hvis du ønsker at sikre dig, hvad der skal ske med dine ejendele og eventuel formue, efter du dør, er det en god idé at oprette et testamente.

Hvad sker der efter din død, hvis du ikke har skrevet testamente?

Hvis ikke du har skrevet et testamente, vil dine ejendele og eventuel formue efter din død blive fordelt efter arvelovens regler, hvilket betyder, at din nærmeste familie arver. Har du ved din død ikke nogen nærmeste familie, vil arven tilfalde staten.

Hvordan opretter du et testamente?

Ønsker du at oprette et testamente, anbefales det at kontakte en advokat. Ved at bruge en advokat sikrer du dig, at de juridiske betingelser er opfyldt. Du kan også oprette et testamente over nettet, fx på hjemmesiden Mit Testamente.

Hvor eller hvem opbevarer testamentet?

Et testamente opbevares typisk hos den advokat, som det er udarbejdet hos, og fremsendes direkte til skifteretten i forbindelse med, at der skal udarbejdes en skifteretsattest, dvs. et dokument der viser, at man har rådighed over afdødes bo.

Et historisk blik på testamenter

Med kirkens indtog i Danmark blev det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne. Tidligere havde arvereglerne udelukkende været fastlagt gennem slægten.

Reglerne for testamenter blev fastlagt i Danske Lov af 1683 (Kilde: Rigsarkivet. Testamenter. Folder nr. 27).