Obduktion

En obduktion er en undersøgelse af en afdød persons indre organer

Man kan selv, fra man er 18 år, tage stilling til, om man vil obduceres efter sin død, medmindre politi eller embedslægen kræver, at der foretages en obduktion (retslægelige obduktioner). Har man ikke selv taget stilling, vil ens pårørende blive bedt om at tage stilling.

To slags obduktioner

Loven skelner mellem:

1. Retslægelige obduktioner, der skal foretages

  • når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold eller
  • når dødsmåde eller dødsårsag ikke har kunnet fastslås ved ligsynet.

2. Lægevidenskabelige obduktioner, der foretages af forsknings- og uddannelsesmæssige grunde.

Ingen kan modsætte sig en retslægelig obduktion. Den skal sikre korrekte afgørelser i straffesager, arvesager, forsikringssager og andre civile sager. Lægevidenskabelige obduktioner kan man derimod modsætte sig.

Formålet med lægevidenskabelig obduktion

Lægevidenskabelige obduktioner giver mulighed for at forske i sygdomme og sygdomsbehandling, bestemmelse af dødsårsager og bruges også i forbindelse med undervisning. Samtidig er det en kvalitetskontrol af de ligsyn inkl. bestemmelse af dødsårsager, der foretages.

Hvornår må obduktion foretages

  • Når afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet sit samtykke.
  • Når de nærmeste pårørende giver tilladelse.
  • Når de nærmeste pårørende ikke modsætter sig obduktion inden seks timer efter lægernes henvendelse.
  • Når de nærmeste pårørendes opholdssted ikke kendes.

I alle andre tilfælde må der ikke obduceres.

Tre holdninger til obduktion

Man kan tilkendegive sin holdning til obduktion på tre forskellige måder:

  • Man kan give tilladelse til obduktion med et lægevidenskabeligt formål.
  • Man kan give tilladelse til obduktion med et lægevidenskabeligt formål samt tilladelse til patientbehandling (at der eksempelvis udtages mindre stykker hud eller væv).
  • Man kan nedlægge forbud mod obduktion.

Det anbefales, at man fortæller sine nærmeste om sin holdning til obduktion – for eksempel i Min Sidste Vilje.

Yderligere oplysninger om obduktion, kontakt Sundhedsstyrelsen.

Lovgivning om obduktion

Reglerne indgår i Sundhedsloven (jf. bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010).