Når Livet Slutter – en guide

'Når Livet Slutter' er en guide, der tilbyder viden og råd om en lang række forhold, man kan tage stilling til og hånd om før, ved og efter et dødsfald. Du kan læse mere om den her.

Folderen har en fyldig indholdsfortegnelse, som hurtigt kan lede læseren videre til den relevante information.

Guiden giver ikke svaret på alt, men forsøger at komme rundt om de mest nødvendige oplysninger, som man kan have brug for før, ved og efter et dødsfald.

Download 'Når Livet Slutter'
Folderen kan downloades fra vores hjemmeside – se nederst på denne side eller under ‘Materialer’.

Før dødsfaldet

I den første del af ‘Når Livet Slutter’ kan man blive klogere på nogle af de områder, hvor man med fordel kan forberede sig på den dag, hvor man selv eller ens kære skal sige farvel til livet. Man kan også få overblik over de muligheder, der er, for, at man kan få hjælp til at drage omsorg for en døende person, samt hvordan man på forhånd tager stilling til fx organdonation, obduktion eller livsforlængende behandling.

Ved dødsfaldet

I anden del af guiden finder man vejledning til, hvis man som pårørende eller fagperson står med en person, der er død. Her kan man fx se, hvilke papirer, der skal udfyldes, hvad bedemanden kan hjælpe med, hvilke typer begravelser, der kan vælges imellem, hvordan man kan afholde en mindesammenkomst eller opnå tilskud til begravelsesomkostningerne.

Efter dødsfaldet

I tredje og sidste del er der blevet plads til oplysning om en lang række såvel praktiske som mere personlige forhold, som man kan tage stilling til og hånd om i tiden efter, at en person er død.

Her kan man fx blive klogere på, hvordan skifteretten håndterer den afdødes bo, hvor man finder en sorggruppe, opnår psykologhjælp, eller hvordan den døde kan mindes.

Løbende opdatering

Landsforeningen Liv&Død tilføjer løbende relevant information til ‘Når Livet Slutter’, som desuden opdateres, når fx lovgivningen eller satserne på området ændrer sig.