Min Sidste Vilje i Politiet

Sammen med Rigspolitiet har Liv&Død udviklet en særudgave kaldet ’Min Sidste Vilje - hvis jeg omkommer i tjenesten’

’Min Sidste Vilje – hvis jeg omkommer i tjenesten’ er særligt rettet mod politifolk, der udsendes på missioner til konfliktområder.

Med Politiets udgave af Min Sidste Vilje følger en lille folder, som er en vejledning i, hvordan man bedst forbereder sig selv, sine pårørende og venner på den værst tænkelige situation – at man ikke vender hjem igen.

www.politi.dk

Ligesom hos Forsvaret opfordres der til, at man tager stilling og svarer på en række af de praktiske – og svære – spørgsmål, der typisk er forbundet med et dødsfald. I folderen kan man for eksempel svare på, om man ønsker en kirkelig eller borgerlig begravelse, om man vil brændes, om man vil have en højtidelighed eller ej, hvilket tøj man ønsker at have på i kisten, og hvordan udgifter i forbindelse med begravelsen skal afholdes.

Folderen lægger også op til, at man overvejer, om man vil skrive farvelbreve, være organdonor eller oprette et testamente og helt lavpraktisk, om man ønsker at ens efterladte får login-oplysninger til ens digitale sociale netværk.

Min Sidste Vilje, til Politiet

Liv&Død udleverer ikke folderen, men alle, der udsendes i internationale politimissioner, skal inden afrejse udfylde ’Min Sidste Vilje – hvis jeg omkommer i tjenesten’ og aflevere den sammen med eventuelle farvelbreve, login-oplysninger osv. Politiet påtager sig så ansvaret med at opbevare papirerne under udsendelsen og sørger for, at de bliver videregivet til de rette personer, hvis det værst tænkelige sker.

(Foto: politi.dk)