Kommunal begravelse eller bisættelse

Det er afdødes bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet, hvis der ingen pårørende eller andre nærtstående personer findes til afdøde. Her kan du læse om, hvordan det foregår.

Hvis der ikke er pårørende eller andre nærtstående personer til afdøde vil det være bopælskommunen, der dækker udgiften til begravelsen/bisættelsen og bestemmer, hvordan den skal foregå.

Afdødes ønske om begravelsesform skal respekteres

Har afdøde skriftligt givet udtryk for ønske om en jordbegravelse, fx i Min Sidste Vilje, skal afdødes ønske efterleves. Hvis afdøde mundtligt har givet udtryk for ønske om jordbegravelse, skal det bekræftes af en person, der stod afdøde nær. Ellers vil det være kommunen, der foretager anmodningen, og kommunen fremsætter generelt et ønske om kremering, hvorefter urnen bliver nedsat på en anonym askefællesgrav (også kaldet de ukendtes gravsted).

Begravelse og bisættelse

En begravelse er en højtidelighed, hvor afdøde efterfølgende kommer i jorden i kiste.
En bisættelse er en højtidelighed, hvor afdøde og kiste efterfølgende kremeres og kommes i urne.
Langt de fleste, der dør i Danmark, bliver kremeret – i 2022 var andelen på landsplan 86,8 pct. svarende til 51.435 kremeringer (Kilde: Danske Krematoriers Landsforening).

 

Efterlysning af pårørende

Er der ingen pårørende til en afdød (de nærmeste kan findes i CPR-registret), indsætter nogle kommuner en annonce i de store aviser og efterlyser eventuelle pårørende. I andre dele af landet iværksætter skifteretten efterlysningen, når boet skal gøres op.
Der er dermed stor forskel på, hvad man gør for at finde eventuelle pårørende rundt om i Danmark. Nogle præster leder efter familie, naboer, venner eller kammerater ved en kommunal begravelse/bisættelse. Der er også eksempler på, at kapelmesteren på et hospital prøver at opspore pårørende til en afdød.

Selvom der findes pårørende, er det ikke altid, at de ønsker at betale for begravelsen/bisættelsen. Andre gange sker det, at de pårørende ikke kan overskue at stå for at arrangere begravelsen/bisættelsen og derfor overlader opgaven – og dermed også betalingen – til det offentlige.

Alle pårørende, bekendte, venner eller naboer har lov til at deltage i en begravelse/bisættelse, selvom det er kommunen, der betaler for begravelsen/bisættelsen.

Bliver der afholdt en højtidelighed?

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, bliver der afholdt begravelse/bisættelse. Ellers vil afdøde blive kørt fra dødsstedet direkte til krematoriet for at blive kremeret, eftersom der ingen er til at arrangere og afholde en begravelse/bisættelse.