Kommunal begravelse/bisættelse

Thomas Angermann

Det er afdødes bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet, hvis der ingen pårørende eller andre nærtstående personer findes til afdøde

I en sådan situation vil det være bopælskommunen, der dækker udgiften til begravelsen/bisættelsen samt bestemmer, hvordan den skal foregå. Spørger man rundt i de danske kommuner, får man et billede af omfanget af de kommunale begravelser: I Aalborg Kommune har man mellem 65-75 stk. om året, mens man i Esbjerg Kommune betaler udgiften til mellem 40-50 begravelser om året. I Odense Kommune er tallene for de seneste tre år (2012-2014) henholdsvis 43, 42 og 48 kommunale begravelser. I 2014 havde man i Aarhus Kommune 137 kommunale begravelser, mens man i Københavns Kommune nåede op på i alt 226 stk.

Afdødes ønske om begravelsesform skal respekteres

Har afdøde skriftligt givet udtryk for ønske om jordbegravelse, i for eksempel Min Sidste Vilje, skal afdødes ønske efterleves. Hvis afdøde mundtligt har givet udtryk for ønske om jordbegravelse, skal det godtgøres af en person, der stod afdøde nærmest. Ellers vil det være kommunen, der foretager anmodningen, og de fremsætter generelt et ønske om kremering, og efterfølgende vil urnen blive nedsat på anonym askefællesgrav (de ukendtes).

Efterlysning af pårørende

Hvis der ingen pårørende er til en afdød (de nærmeste kan findes i CPR-registret), vil nogle kommuner indsætte en annonce i de store aviser og efterlyse eventuelle pårørende. I andre dele af landet vil efterlysningen blive iværksat af skifteretten, når boet skal opgøres.

Der er således stor forskel på, hvad man gør rundt om i Danmark. Nogle præster leder efter familie, naboer, venner eller kammerater ved en kommunal begravelse/bisættelse. Der er også eksempler på, at kapelmesteren på et hospital prøver at opspore familie eller venner til en afdød.

Selvom der findes pårørende, er det ikke altid, at disse ønsker at betale for begravelsen/bisættelsen. Andre gange sker det, at de pårørende ikke kan overskue at stå for at arrangere begravelsen/bisættelsen og derfor overlader opgaven – og dermed betalingen – til det offentlige. Alle pårørende, bekendte, venner eller naboer har lov til at deltage i en eventuel begravelseshandling, selvom det er kommunen, der betaler begravelsen/bisættelsen.

Bliver der afholdt en højtidelighed?

Der afholdes en begravelse/bisættelse, hvis afdøde var medlem af folkekirken. Ellers vil afdøde blive kørt fra dødsstedet direkte til krematoriet, eftersom der ingen er til at arrangere og afholde en begravelse/bisættelse.