Kirkegårde og begravelsesmuligheder

Ved enhver begravelse eller bisættelse skal der derfor tages stilling til, hvor kisten eller urnen skal begraves. Man kan også sprede asken i havet eller have urnen stående i en urnemur.

 

Traditionelle gravstedstyper

Vælger man at begrave kisten eller urnen, kan man vælge mellem en række traditionelle gravsteder eller gravpladser

  • Kistegrav
  • Kistefællesgrav
  • Urnegrav
  • Kendt urnefællesgrav
  • Anonym urnefællesgrav

 

Kistegravsteder og urnegravsteder er de helt traditionelle gravsteder. Man bestemmer selv, hvordan gravstedet skal anlægges, hvordan gravstenen skal se ud, og hvordan pasningen skal foregå. Den, der har erhvervet et gravsted, har altid ansvaret for, at det bliver passet.

Individuelle gravsteder

Et individuelt gravsted kan enten rumme både kister og urner (kistegrave) eller alene urner (urnegrave).

Kollektive gravsteder

Kollektive gravsteder adskiller sig fra de individuelle ved, at man i hovedtrækkene ikke selv kan bestemme over udseendet. De er anlagt i et fælles græsareal eller i en fælles beplantning. Alt vedligeholdes af kirkegårdens personale mod betaling ved erhvervelsen eller fornyelsen. Der er altså ingen løbende forpligtigelser for de efterladte.

Nyere gravstedstyper

Der findes også en række nyere gravstedstyper: