Hvordan påvirker Corona begravelser og bisættelser?

Myndighedernes tiltag i forbindelse med Corona-virus (Covid-19) påvirker alle dele af samfundet, også begravelser og bisættelse. Læs mere om hvordan her.

Begravelser/bisættelser i Folkekirken og andre trossamfund

I Folkekirken må der fortsat afholdes begravelser og bisættelser i kirkerne, og der må gerne være flere end 10 personer, hvis der er plads nok til, at der kan være afstand mellem de enkelte deltagere til begravelsen/bisættelsen. Ifølge Kirkeministeret må der være 1 person for hver 4 kvadratmeter gulvareal i kirken. 

Hvilke muligheder der er for at afholde en begravelse/bisættelse afhænger altså i høj grad af kirken og dens størrelse, samt hvad præsten mener er hensigtsmæssigt.

Andre trossamfund må også fortsat afholde begravelser/bisættelser. 

Læs mere her:

Begravelser/bisættelser i kapel

Begravelser/bisættelser kan fortsat finde sted i landets kapeller, men nogle kapeller kan være lukkede, og der er ikke nødvendigvis personale til stede under højtideligheden.

Mulighederne for at afholde en begravelse/bisættelse i et kapel afhænger af, hvilke forhold der er det enkelte sted. Nogle kapeller følger Folkekirkens retningslinjer i forhold til rammerne for antallet af deltagere, mens andre håndhæver reglen med max 10 deltagere.

Både præster og bedemænd kan fortsat stå for begravelser/bisættelser i et kapel.

Urnenedsættelser og begravelser på kirkegården

De fleste kirkegårde foretager stadigvæk urnenedsættelser og begravelser på kirkegården. Der kan dog være restriktioner på hvordan og hvor mange, der kan finde sted afhængig af hvor i landet, du er.

Undersøg de lokale forhold

Da en lang række lokale forhold kan have indvirkning på mulighederne for at afholde en begravelse/bisættelse for tiden, kan det være en god ide at kontakte det enkelte sted – kirken, kapellet eller kirkegården – i dit område for at høre nærmere om, hvad der kan lade sig gøre her.

 Kilder: Folkekirken.dk, Km.dk, Folkekirkenspersonale.dk

30.03.2020