Hvordan påvirker Corona begravelser og bisættelser?

Myndighedernes tiltag i forbindelse med Corona-virus (Covid-19) påvirker alle dele af samfundet, også begravelser og bisættelse. Læs mere om hvordan her.

Begravelser/bisættelser i Folkekirken og andre trossamfund

I Folkekirken kan der afholdes begravelser og bisættelser i kirkerne, men der må højst være 1 person for hver 4 kvadratmeter gulvareal i kirken. 

Hvilke muligheder der er for at afholde en begravelse/bisættelse vil afhænge af kirken og dens størrelse, om deltagerne kan holde den nødvendige afstand, samt hvad præsten mener er hensigtsmæssigt.

Andre trossamfund kan fortsat afholde begravelser/bisættelser. 

Læs mere her:

Begravelser/bisættelser i kapel

Mulighederne for at afholde en begravelse/bisættelse i et kapel afhænger af, hvilke forhold der er det enkelte sted. Nogle kapeller følger Folkekirkens retningslinjer i forhold til antallet af deltagere.

Der kan være kapeller enkelte steder, der holder midlertidigt lukket.

Både præster og bedemænd kan stå for begravelser/bisættelser i et kapel.

Urnenedsættelser og begravelser på kirkegården

De fleste kirkegårde foretager urnenedsættelser og begravelser på kirkegården. Der kan dog være restriktioner på hvordan og hvor mange, der kan finde sted afhængig af hvor i landet, det skal ske.

Undersøg de lokale forhold

Da en lang række lokale forhold kan have indvirkning på mulighederne for at afholde en begravelse/bisættelse for tiden, kan det være en god ide at kontakte det enkelte sted – kirken, kapellet eller kirkegården – i dit område for at høre nærmere om, hvad der kan lade sig gøre her.

 Kilder: Folkekirken.dk, Km.dk, Folkekirkenspersonale.dk

 (23.09.2020)

Del din historie og billeder i ny udstilling

Vi søger for tiden efter fortællinger om og billeder af spontane mindesteder og offentlige mindearrangementer fra rundt om i landet, som skal bruges i vores nye udstilling om ritualer ved død, begravelse og sorg i Danmark. Har du en historie og billeder, som vi må bruge?

Læs mere X
Del din historie i ny udstilling