Hvordan påvirker Corona begravelser og bisættelser?

Myndighedernes tiltag i forbindelse med Corona-virus (Covid-19) påvirker alle dele af samfundet, også begravelser og bisættelse. Læs mere om hvordan her.

Begravelser/bisættelser i Folkekirken og andre trossamfund

I Folkekirken kan der afholdes begravelser og bisættelser i kirkerne. Antallet af deltagere afhænger af, om begravelsen/bisættelsen finder sted indendørs eller udendørs.

Til indendørs begravelser/bisættelser, hvor man hovedsageligt sidder ned, hvilket oftest er tilfældet i folkekirken, gælder det, at der må være 1 person for hver 2 kvadratmeter gulvareal. Ellers er det hovedreglen, at man må være 1 person for hver 4 kvadratmeter gulvareal.

Hvilke konkrete muligheder, der er for at afholde en begravelse/bisættelse, vil afhænge af kirken og dens størrelse, om deltagerne kan holde den nødvendige afstand, samt hvad præsten mener er hensigtsmæssigt.

Andre trossamfund kan fortsat afholde begravelser/bisættelser. 

Læs mere her:

Begravelser/bisættelser i kapel

Mulighederne for at afholde en begravelse/bisættelse i et kapel afhænger af, hvilke forhold der er det enkelte sted.

Både præster og bedemænd kan stå for begravelser/bisættelser i et kapel.

Urnenedsættelser og begravelser på kirkegården

De fleste kirkegårde foretager urnenedsættelser og begravelser på kirkegården. Der kan dog være restriktioner på hvordan og hvor mange, der kan finde sted afhængig af hvor i landet, det skal ske.

Undersøg de lokale forhold

Da en lang række lokale forhold kan have indvirkning på mulighederne for at afholde en begravelse/bisættelse for tiden, kan det være en god ide at kontakte det enkelte sted – kirken, kapellet eller kirkegården – i dit område for at høre nærmere om, hvad der kan lade sig gøre her.

 Kilder: Folkekirken.dk, Km.dk, Folkekirkenspersonale.dk

 (December 2020)

Hvad synes du om vores hjemmeside?

Har du 2 minutter? Så må du meget gerne svare på en række spørgsmål, der skal hjælpe os med at gøre vores hjemmeside bedre.

Besvar X
Spørgeskemaundersøgelse