Hvad gør man, når en person dør?

Dødsattesten er et retsligt dokument, der først og fremmest er bevis på, at den pågældende er død. Liget må ikke begraves, brændes eller føres ud af landet, før attesten er udstedt.

Anmodning om begravelse/ligbrænding

Ethvert dødsfald skal anmeldes af nærmeste pårørende til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten/kirkekontoret i afdødes bopælskommune, senest to dage efter dødsfaldet.

Bedemanden vil ofte være den person, der udfylder anmodningen om begravelse/ligbrænding for familien og sørger for, at den afleveres til begravelsesmyndigheden.

På anmodningen skal de pårørende oplyse hvor og hvornår, begravelseshandlingen skal finde sted. Sognepræsten sørger herefter for at give skifteretten, folkeregisteret og socialforvaltningen besked om dødsfaldet.

Anmeldelsen kan ses her: ‘Anmodning om begravelse/ligbrænding’

Hos bedemanden

Ordningen af begravelse overlades almindeligvis til en bedemand, som kan ordne det hele fra dødsannonce, bestilling af gravsten, bestilling af højtideligheden til bestilling af blomster med mere. Bedemanden har stor erfaring på dette område og kan stille en stor mængde relevant informationsmateriale til rådighed for de pårørende.

Der er dog ikke noget i vejen for, at de pårørende selv kan arrangere begravelse og bisættelse.

Til mødet med bedemanden medbringes, hvis muligt, følgende vigtige papirer:

  • Dødsattest (obligatorisk)
  • Anmodning om begravelse/ligbrænding (obligatorisk)
  • Fødsels-eller dåbsattest
  • Vielsesattest
  • Navnebevis (i tilfælde af navneforandring)
  • Adoptionsbevilling
  • Skilsmisse- og seperationsbevilling
  • Testamente eller optegnelser vedr. bisættelsen
  • Dokumentation for evt. afdød ægtefælle

Skifteretten

Når en person dør, vil skifteretten altid blive inddraget. Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes.Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet og vil herefter rette henvendelse til den pårørende, der står som anmelder på dødsattesten.