Gravfred

AnneC

Med gravfred refererer man til den fred, man skal yde en død persons legeme eller aske

I loven anvender man ikke ordet gravfred men fredningstid, der defineres som den periode, i hvilken et gravsted ikke kan nedlægges.

Fredningstid sikrer gravfreden

Fredningstiden er mindst 20 år for et kistegravsted og mindst 10 år for et urnegravsted. Formålet med fredningstiden er, at gravstedet skal stå urørt i så lang tid, at kiste, urne og ligrester er nedbrudt og forgået i jorden.

Kirkegårdens jordbundsforhold

Fredningstiden betyder altså, at et gravsted ikke kan sløjfes eller nedlægges, inden fredningstiden for den senest begravede kiste eller urne er udløbet. Selvom der i loven står, at fredningstiden er mindst 20 og 10 år for henholdsvis kister og urner, er det ikke ualmindeligt, at fredningstiden er på 25 og 30 år eller længere. Det afhænger altid af den enkelte kirkegårds jordbundsforhold, som kan medføre en længere nedbrydningsproces.

Krænkelse af fredningstiden, herunder gravsten og beplantning, kan være strafbart.

Læs mere om valg af kirkegård og gravsted på Kirkeministeriets hjemmeside.