Forudbetaling af eller opsparing til egen begravelse

En forudbetalt begravelse sikrer, at meget er aftalt på forhånd, samt at der på forhånd er betalt for bedemandens ydelser og service. Det er også muligt at spare op til sin begravelse.

Hvis du står for at skulle arrangere en begravelse, er der mange ting, du skal tage stilling til. Det kan være et stort pres midt i sorgen at skulle vælge fx kiste, jordbegravelse eller kremering, urne m.m.

Når du forudbetaler din egen begravelse i en begravelseskasse, er meget aftalt på forhånd, og du er samtidig sikker på, at der allerede er betalt for bedemandens ydelser og service, også selvom priserne senere skulle stige.

De typiske omkostninger til bedemandens service og arbejde omfatter fx:

  • Kiste
  • Urne
  • Ilægning i kiste
  • Selve ordningen af begravelsen/bisættelsen
  • Rustvognskørsel

Som en del af ordningshonoraret hjælper bedemanden ofte med bestilling af blomster, eventuel indrykning af dødsannonce, kontakt til stenhugger m.v.

Forudbetalt begravelse

En forudbetalt begravelse er en aftale, hvor du selv tager stilling til mange af de praktiske ting ved din begravelse/bisættelse, og hvor du forudbetaler en del af omkostningerne.

Som regel skal du have opnået en bestemt alder, fx 50 år, for at kunne indgå en aftale om forudbetalt begravelse. Du vil typisk kunne vælge mellem flere forskellige aftaler, der hver især indeholder en række ydelser, der er tilpasset dig og dine ønsker. Prisen for den enkelte aftale dækker til enhver tid de forskellige ydelser inden for hver aftale, uanset dødstidspunkt, også selvom priserne i mellemtiden er steget. Du kan ofte afsætte et ekstra beløb til dækning af såkaldte tillægsydelser, fx udgifter til kremering og kirkegård.

Opsparing til egen begravelse

Med en forudbetalt begravelse eller begravelsesopsparing er der færre svære valg at tage stilling til for de pårørende.

En opsparing til egen begravelse er en fordelagtig måde at spare op til sin egen begravelse/bisættelse. Også her kan der være krav om at have opnået en bestemt alder for at starte en opsparing. Der kan desuden være regler omkring, hvor meget du kan indbetale til opsparingen.

Tegning af en forudbetalt begravelse eller en opsparingsordning har ingen indflydelse på beregning af eventuelle personlige tillæg fra kommunen som fx hjemmehjælp, boligsikring og andre tilskud. I forbindelse med boopgørelsen vil en forudbetalt begravelse eller en opsparingsordning indgå på samme måde som andre begravelsestilskud og aktiver. Der er desuden ikke skattemæssigt fradrag for en opsparingsordning eller tegning af en forudbetalt begravelse.

Tjek før du forudbetaler eller sparer op

Før du forudbetaler eller sparer op til egen begravelse, er det en god idé at sikre sig, at begravelseskassen, hvor du indbetaler dine penge, er en forening – samt at du tjekker denne forenings vedtægter samt regnskaber. Fordelen ved at spare op i en forening er blandt andet, at den er ejet af de indskydende medlemmer, og at egenkapitalen således sikrer medlemmernes indskud til den dag, hvor der er brug for pengene.