Doner dine organer

Hvis du er fyldt 18 år, kan du selv bestemme, om du vil tillade transplantation af dine organer i tilfælde af hjernedød.

Har du ikke selv taget stilling eller undladt at meddele din beslutning skriftligt eller mundtligt, er det dine pårørende der i givet fald skal sige ja eller nej.

Tilladelse til donation

du kan tilkendegive sin holdning på fire måder:

  • Give fuld tilladelse. Det betyder, at alle dine organer må bruges til transplantation. Fuld tilladelse betyder, at du tillader brug af dit hjerte, dine nyrer, dine lunger, dine hornhinder, din lever, din tyndtarm, din bugspytkirtel og din hud. Desuden er menisker, ledbånd, brusk og sener omfattet af en fuld tilladelse.
  • Give begrænset tilladelse. Det betyder, at du kun tillader brug af de organer, som du har krydset af på donorkortet.
  • Svare ”Ved ikke”. Det betyder, at du ikke har taget stilling til, om dine organer må bruges til transplantation, og at du ønsker, at dine pårørende tager stilling for en.
  • Nedlægge forbud. Herved tilkendegiver du, at ingen af ens organer må bruges til transplantation.
    Herudover kan du afkrydse, om tilladelsen forudsætter dine pårørendes accept.
Tal på organdonation

  • Der var i alt 76 organdonorer (afdøde donorer) fra 1.januar til 1. oktober 2018.
  • I alt blev 188 patienter transplanteret med ét eller flere organer fra afdøde donorer fra 1. januar til 1. oktober 2018.
  • 1. oktober 2018 var der registreret 1.061.644 i donorregistret.

(Kilde: www.organdonation.dk)

Hvornår er man hjernedød?

I 150-200 tilfælde om året er det hjernen, der dør først. Og deraf er det kun omkring halvdelen, der egner sig til donation, eller som har givet tilladelse hertil. En person kan kun erklæres hjernedød, når to speciallæger har gennemført en særlig hjernedødsundersøgelse. Den består af flere omstændelige undersøgelser, der gentages efter mindst en time, og først derefter kan lægerne erklære en person hjernedød. En respirator holder organerne friske og sikrer, at dekan bruges i tilfælde af, at en transplantation skal foretages. Ved et forbud mod organdonation vil respiratoren blive slukket, når vedkommende er blevet erklæret hjernedød.

Organer må ikke købes eller sælges i Danmark

Man må ifølge loven ikke købe eller sælge organer i Danmark. Det er også forbudt at bruge købte organer, så en patient med behov for transplantation kan derfor hverken købe eller få transplanteret et købt organ i Danmark. Af samme grund kommer alle organer, der bruges til transplantation i Danmark, fra mennesker, som personligt eller gennem pårørende har sagt ja til at være organdonorer.

Holdning til donation

Du kan tilkendegive sin holdning til organdonation

– i donorregistret via Sundhed.dk
– ved at udfylde et donorkort, som du opbevarer på dig
– ved at fortælle det til dine nærmeste pårørende.

Det anbefales under alle omstændigheder, at du fortæller dine nærmeste om din holdning til organdonation.

Gå til den digitale udgave af folderen om organdonation

Læs mere om organdonation på Dansk Center for Organdonations hjemmeside.