Doner din krop til lægevidenskaben

Efter gældende lovgivning kan du, hvis du er fyldt 18 år, donere din afdøde krop til donationsordningen til brug for lægevidenskaben.

Hvis du ønsker at donere din krop, skal du udfylde en særskilt testamentarisk erklæring om donation. Du skal som donor selv underskrive erklæringen, og det skal også din egen læge eller to vitterlighedsvidner – dvs. personer, der med deres underskrift bekræfter, at de har overværet at du har underskrevet. Herefter skal erklæringen returneres til donationsordningen.

Hvem kan modtage erklæringen om donation?

Der findes i Danmark tre institutter, der modtager og registrerer de indsendte erklæringer:

Ønsker du at donere din krop til donationsordningen eller blot at få mere viden om, hvad det indebærer, kan du henvende dig til det institut, der ligger i ens landsdel.

Tidsfrist for donation

Hvis du har testamenteret din krop til donationsordningen, anbefales det, at du fortæller det til dine nærmeste pårørende, da institutterne ønsker at modtage kroppen senest fire døgn efter dødsfaldet.

Selvom tidsfristen er kort, forhindrer det ikke, at der kan afholdes en højtidelighed, hvor dine pårørende kan få taget afsked, inden din krop overføres til instituttet. Instituttet kan beholde din krop i op til to år efter dødsfaldet.

Bedemanden sørger for transport og information

Bedemanden sørger for transport til og fra det institut, som du har doneret din krop til. Desuden informerer bedemanden dine pårørende om, hvornår urnenedsættelsen eller jordbegravelsen kan finde sted.