Donation af legemet til medicinsk forskning

Wikimedia

Efter gældende lovgivning kan personer over 18 år donere/testamentere deres afdøde legeme til donationsordningen til brug for lægevidenskaben.

Såfremt man ønsker dette, skal man udfylde en særskilt testamentarisk erklæring om donation. Erklæringen skal underskrives af en selv som donor samt to vitterlighedsvidner eller egen læge og skal herefter returneres til donationsordningen.

Hvem kan modtage erklæringen om donation af legeme?

Der findes i Danmark tre institutter, der modtager og registrerer de indsendte erklæringer:

Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin-Campus

Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Ønsker man at donere sit legeme til donationsordningen eller blot at få mere viden om, hvad dette indebærer, kan man henvende sig til det institut, der ligger i ens landsdel.

Tidsfrist for donation af legeme

Hvis man har testamenteret sit legeme til donationsordningen, anbefales det, at man fortæller det til sine nærmeste pårørende, da institutterne ønsker at modtage ens legeme senest fire døgn efter dødsfaldet.

Selv om tidsfristen for overførsel til instituttet er kort, forhindrer det ikke, at der kan afholdes en ceremoni/højtidelighed, hvor der tages afsked med afdøde inden overførslen til instituttet. Instituttet kan beholde legemet i op til to år efter dødsfaldet.

Bedemanden sørger for transport og information

Bedemanden sørger for transport af afdøde til og fra det institut, som afdøde har doneret sit legeme til. Desuden informerer bedemanden de pårørende om, hvornår urnenedsættelsen eller jordbegravelsen kan finde sted.