Dødsfald i udlandet

Kuster & Wildhaber Photography

Det er klogt at tegne en privat rejseforsikring inden afrejse til udlandet

Ved dødsfald i udlandet er det de lokale myndigheder, der udfylder dødsattesten. Den danske ambassade eller konsulatet på stedet kan herefter være behjælpelige med det videre forløb, herunder sørge for at det danske politi hurtigt underretter nærmeste pårørende i Danmark.

Ambassaden eller konsulatet kan også vejlede og bistå med kremering og/eller hjemtransport af urne eller kiste – eller med lokal begravelse. Skal afdøde hjem med fly, vil liget blive balsameret, før det anbringes i kiste. Det blå EU-sygesikringskort dækker dog ikke udgifterne til hjemtransport i tilfælde af dødsfald. For at være sikker på at dine pårørende har mulighed for at få dækket udgifterne i forbindelse med dødsfald, skal du inden afrejse sørge for at tegne en privat rejseforsikring.

Man kan finde en oversigt over de danske repræsentationer i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.