Dit behandlingstestamente

I et behandlingstestamente kan du på forhånd registrere, at du ikke vil have livsforlængende behandling og genoplivning, hvis du en dag ikke selv kan give besked om, hvad du ønsker. Læs mere om det her.

Behandlingstestamentet, der afløser livstestamentet, er juridisk bindende, hvor livstestamentet var vejledende.

I disse situationer kan du sige nej til livsforlængende behandling

I et behandlingstestamente kan du fravælge livsforlængende behandling, herunder genoplivning ved hjertestop, i disse 3 situationer:

  • Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge livet og ikke gøre, at du får det bedre eller får lindret dine smerter.
  • Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig vil komme til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  • Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Du kan også vælge, at du ikke vil have behandling med tvang for en fysisk sygdom i en situation, hvor du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv.

Hvornår træder behandlingstestamentet i kraft?

Behandlingstestamentet træder i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at tage stilling til din behandling. Det kan fx være, hvis du er blevet dement.

Det er lægen, der vurderer, hvornår du er i en tilstand, hvor behandlingstestamentet skal træde i kraft.

Sundhedspersonalet skal respektere din beslutning

Sundhedspersonalet skal rette sig efter, hvad du har besluttet i behandlingstestamentet. Patientens beslutninger i behandlingstestamentet er bindende for sundhedspersonen efter lovens paragraf 26, stk. 7

Du kan i behandlingstestamentet vælge, at dine beslutninger kun skal gælde, hvis nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmagt giver sin accept.

Hvem kan oprette et behandlingstestamente?

For at kunne oprette et behandlingstestamente skal du være fyldt 18 år. Du skal også være i stand til at tage vare på dig selv og forstå konsekvenserne af dine beslutninger.

Giv dine pårørende besked om dit behandlingstestamente

Hvis du opretter et behandlingstestamente, er det en god ide at give dine nærmeste besked om din beslutning og bestemte ønsker og tanker i forbindelse med behandlingstestamentet.

Hvis du ikke opretter et behandlingstestamente

Hvis du er så svækket, at du ikke kan tage vare på dig selv, og du ikke har udfyldt et behandlingstestamente, vil lægerne som udgangspunkt forsøge at holde dig i live.

Opret et behandlingstestamente

Du kan oprette et behandlingstestamente på sundhed.dk.

Her kan du også tilbagekalde eller ændre i dit behandlingstestamente.

Du kan også udfylde behandlingstestamentet på papir og indsende blanketten, som du finder i pjecen om behandlingstestamentet.

Hvordan får sundhedspersonale adgang til behandlingstestamentet?

Det relevante sundhedspersonale kan tilgå behandlingstestamenter via Sundhedsdatastyrelsens centrale database FMK (Fælles Medicinkort), der også giver adgang til oplysninger om en borgers medicin og vaccinationer.

Læs mere og kontakt

Læs mere om behandlingstestamentet på:

Har du spørgsmål til behandlingstestamentet, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsen på:

Hvis du har oprettet et livstestamente

Fra 1. januar 2019 kan du ikke længere oprette et livstestamente, men kun et behandlingstestamente.
Hvis du allerede har oprettet et livstestamente, vil det stadig gælde efter 1. januar 2019.

Du har mulighed for at ændre eller tilbagekalde dit livstestamente, hvis du ønsker det. Det kan du gøre via sundhed.dk.

Daværende sundhedsminister om oprettelsen behandlingstestamentet 1. januar 2019:

“Den store forandring fra nytår bliver, at de ønsker den enkelte har til den sidste tid bliver juridisk bindende. Lægen skal følge patientens ønsker i behandlingstestamentet, for alle tilkendegivelser bliver bindende for sundhedspersoner og dermed til egentlige patientrettigheder.

Vi er vant til selv at bestemme over vigtige ting i vores liv. Derfor skal det ikke længere være sådan, at når det kommer til døden, så er det pludselig en læge, som har hele bestemmelsesretten. Vi giver bestemmelsesretten tilbage til borgeren. Med behandlingstestamentet kan man selv beslutte, at fx ved fuldstændig mental og fysisk invaliditet, der ønsker man ikke at blive holdt i live med livsforlængende behandling.”

Daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (11.12.2018)

Læs mere

(Kilder: Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen, sundhed.dk)