Din livshistorie

En livshistorie er en fortælling om en persons liv. Læs om, hvorfor det kan være godt at nedskrive sin livshistorie, og hvordan du kan nedskrive din.

Din livshistorie kan omhandle begivenheder, erfaringer og oplevelser fra dit liv – og vigtige relationer, steder og tider. Din livshistorie kan også bestå af information om fx dine vaner og værdier.

Hvorfor nedskrive sin livshistorie?

Vi vil mene, at alle kan have glæde af at nedskrive deres livshistorie. Ved at nedskrive din livshistorie kan du få et livsbekræftende gensyn med store og små øjeblikke, og du har mulighed for selv at præge fortællingen om, hvem du er.

Samtidig kan din livshistorie deles med dine nærmeste, og du og din familie kan herigennem lære hinanden at kende og forstå hinanden bedre.

For nogle bestemte grupper af mennesker og deres pårørende kan det være ekstra betydningsfuldt at nedskrive livshistorien. Det kan fx være døende og demente.

Forskellige former for livshistorier

Du kan udarbejde en livshistorie både kronologisk og tematisk – eller du kan udarbejde den, efterhånden som minderne dukker op.

Læs herunder forskellige former for nedskrivning af livshistorie.

Video livshistorie

En del af ens livshistorie kan også være videooptagelser af særlige øjeblikke.

  • Erindringerne kan nedskrives og optages og kan suppleres med fotos, dagbøger, breve, avisudklip mv.
  • Livshistorien kan skrives ned i et hæfte, i en scrapbog eller anden form for bog, ligesom den kan gemmes på computer, usb, dvd eller cd.
  • Det er også muligt at udarbejde en digital livshistorie ved at benytte online tjenester som fx ‘Min Livshistorie’ (app/web).Igennem ‘Min Livshistorie’ er det nemt at gemme livshistorien i tekst, billeder, lyd, smalfilm, spolebånd, lysbilleder og video ét sted. Livshistorien kan deles med familien, og de nærmeste kan oprette historier på hinandens tidslinjer.Udover at den online tjeneste kan bruges til, at brugerne og deres pårørende kan være sammen om livsfortællingerne, kan tjenesten også bruges af personale, besøgsvenner, institutioner og ældrecentre mv. i forbindelse med arbejdet med ensomme og ældre etc.

Her nedskriver man ofte livshistorie

Livshistorier på hospice

Flere hospices tilbyder døende hjælp til at nedskrive deres livshistorie. Nogle steder kaldes dette også for værdighedsterapi.

Livshistorien bliver fortalt fx gennem personalets interviews med den døende. Ved at nedskrive sin livshistorie får vedkommende mulighed for at tegne sit eget portræt, som vedkommende gerne vil huskes – og ikke som alvorligt syg og døende.

At nedskrive sin livshistorie og tænke tilbage på vigtige stunder kan være med til at øge oplevelsen af mening, formål og værdighed, samtidig med der efterlades værdifuld viden til de pårørende.

Livshistorie

Bl.a. fotos gemmer på mange minder.

Dementes livshistorier

Når en person får demens, forsvinder flere og flere erindringer, efterhånden som sygdommen udvikler sig.
En nedskrevet livshistorie kan hjælpe den demente med at erindre sit liv og kan samtidig skabe et udgangspunkt for værdifulde samtaler med de nærmeste og plejepersonalet, der får en større forståelse for personen bag demenssygdommen.

Hvis der er familie, kan de evt. nedskrive livshistorien sammen med vedkommende og herigennem hjælpe med at huske tidligere livsfaser og særlige øjeblikke.