Det sidste farvel under Coronaen: En ordentlig afsked

I denne artikel giver Kirsten Søndergaard, tidligere direktør i Landsforeningen Liv&Død, nogle råd til et ordentligt farvel under Coronaen. Artiklen er skrevet, mens der fortsat var mange restriktioner ved afholdelse af begravelse og bisættelser.

Aktuel information omkring Covid-19 i forbindelse med begravelser og bisættelser

Du finder aktuel information omkring Covid-19 i forbindelse med begravelser og bisættelser her.

23. april 2020

Den sidste afsked med en elsket person er vigtig for dem, som står tilbage efter et dødsfald, men mange efterladte oplever i disse dage, at Corona-udbruddet udfordrer muligheden for en værdig afsked ved begravelsen eller bisættelsen. Meget kan dog fortsat lade sig gøre, og nye ideer kan opstå på baggrund af de nuværende udfordringer. Her giver Kirsten Søndergaard, direktør i Landsforeningen Liv&Død, nogle råd til, hvordan du får sagt farvel på den bedste måde under Coronaen.

En lang række lokale forhold kan have indvirkning på, hvilke rammer og muligheder der er for at afholde en begravelse eller bisættelse for tiden. Det første råd fra Kirsten Søndergaard er derfor, at du skal kontakte det enkelte sted – kirken, kapellet eller kirkegården – i dit område for at høre nærmere om, hvad der kan lade sig gøre for derved at undgå unødige overraskelser.

Er det en kirkelig handling, vurderer præsten, hvad der er forsvarligt i forhold til antallet af deltagere til begravelsen eller bisættelsen. Derfor skal du forhøre dig hos den pågældende kirke og undersøge forholdene nærmere det specifikke sted. Ønsker du at benytte et kapel, er der også nogle retningslinjer, der skal overholdes her, så igen – tag kontakt og hør om, hvad der kan lade sig gøre. Der kan også være særlige regler for de enkelte kirkegårde i forhold til gravstedet.

Derudover så sørg for at få talt ekstra godt med præsten, bedemanden eller andet tilknyttet personale om begravelsen eller bisættelsen. Spørg hellere end gang for meget end en gang for lidt. Det kan give dig ekstra tryghed i den svære situation, du som efterladt står i. For der kan være særlige regler for ikke bare, hvor mange der må deltage i selve højtideligheden, men også hvordan du skal gebærde dig ude ved rustvognen, og hvad du må gøre som gæst ved nedsættelse af kisten i jorden etc. Der kan være mange forskellige forhold, som påvirkes af Corona-udbruddet.

En af udfordringerne for mange, der skal afholde en begravelse eller bisættelse i disse tider, er, at der ikke nødvendigvis kan være særligt mange gæster med til højtideligheden, fordi det skal være muligt at holde en passende afstand mellem de enkelte deltagere. Det kan være ekstra svært for de nærmeste pårørende ikke at kunne dele deres sorg med alle dem, som kendte den døde, men det kan også være svært for venner, kollegaer og mere perifere bekendte ikke at kunne deltage i højtideligheden og vise deres medfølelse – og selv få taget afsked med den døde.

Der er dog ifølge Kirsten Søndergaard flere muligheder for at sikre, at både de nærmeste pårørende og andre, som kendte afdøde, føler, de får taget en god afsked og oplever højtideligheden som så værdig som mulig.

Årets varmeste måneder ligger foran os, og sommervejret kan være en stor hjælp ved den kommende tids begravelser og bisættelser, da der hermed er de bedste muligheder for at kunne samles uden for fx kirke eller kapel og på den måde deltage i begravelsen eller bisættelsen på behørig afstand af de nærmeste pårørende. Herfra kan du også synge med på salmer og sange og få hilst på familien, når højtideligheden er forbi.

Højtideligheden kan også foregå andre og mere utraditionelle steder, fx ude i det fri i afdødes have, og når alle er udenfor, kan flere deltage.

Ved en begravelse eller bisættelse, hvor enkelte eller alle gæster samles udenfor, kan der gøres brug af en kirkesanger eller en anden sanger eller musiker til at synge og spille i det fri, ligesom der også kan blive opstillet højtalere udenfor, så alle kan høre, hvad der bliver sagt til højtideligheden. På den måde kan inddragelsen af udendørs arealer faktisk være med til at gøre dagen endnu mere smuk og mindeværdig.

I forbindelse med påsken blev der live-streamet gudstjenester fra kirken. Live-streaming kan jo også benyttes til begravelser og bisættelser i disse Corona-tider, for ved at live-streame fra højtideligheden kan alle dem, der kendte afdøde og ønsker at deltage i afskeden, være ”med” hjemmefra.

Til begravelser og bisættelser spiller blomster ofte en vigtig rolle som en måde at vise sin medfølelse på og dele sin sorg med de nærmeste. Som reglerne er nu, er det sandsynligvis kun er en mindre gruppe, der ser kistepynt og bårebuketter inde i kirken eller kapellet. Men hvis de efterladte i dødsannoncen eller på Facebook skriver, at blomsterne efter højtideligheden lægges frem et særligt sted, får alle mulighed for at se blomsterne, hvilket kan være vigtigt i afskeden.

Efter en begravelse eller bisættelse er der tradition for at afholde mindesammenkomst for gæsterne. Men mindesammenkomsten udfordres også under Coronaen, da vi jo ikke må samles i større grupper. Her foreslår Kirsten Søndergaard, at mindesammenkomsten eventuelt kan udskydes eller gentages senere.

Da det på nuværende tidspunkt som oftest kun er de nærmeste, der kan være med til begravelsen eller bisættelsen og dermed også den efterfølgende mindesammenkomst, kan det give god mening at vente med mindesammenkomsten, til alle kan deltage – eller holde en ekstra mindesammenkomst noget tid efter, fx på årsdagen for dødsfaldet eller på afdødes fødselsdag, når Corona-udbruddet forhåbentlig er stilnet af. Der kan også gøres noget lignende i forbindelse med en urnenedsættelse, som rykkes, til flere kan samles og tage afsked.

Synes du ikke, det har været muligt at få vist din medfølelse til de nærmeste sådan, som du håbede på – eller har du ikke fået taget ordentlig afsked med afdøde? Selvom begravelsen eller bisættelsen allerede er afholdt, kan du fortsat gøre noget, mener Kirsten Søndergaard.

I dag er der mange forskellige muligheder for at sende en hilsen til familien. Du kan fx optage en lille video til dem, sende en mail eller skrive på Facebook. Du kan også sende et brev. Det vil uden tvivl betyde meget for de nærmeste efterladte. Du kan også mindes den døde ved at besøge afdødes gravsted eller tænde et lys for den døde.

Med andre ord er der på trods af de svære omstændigheder alligevel meget, der kan gøres for, at afskeden med den døde kan blive et godt minde for både familien og andre pårørende.

Kirsten Søndergaard slutter af med en opfordring til alle de professionelle, som er med til at planlægge og afholde begravelser og bisættelser.

Det sidste farvel er en unik begivenhed og et vigtigt minde for de nærmeste. Det er ofte de mindste ting til begravelsen eller bisættelsen, som betyder noget, og som huskes bedst – både de positive og negative oplevelser. Her håber jeg, at de professionelle i denne svære tid vil yde en ekstra indsats for, at familien kan få taget en mindeværdig afsked. At de endnu mere end tidligere har hjertet med på arbejde så at sige, gør deres ypperste for at sætte sig i de efterladtes sted og grundigt overvejer, hvad der har betydning for dem, som står tilbage, når der afholdes begravelser og bisættelser.