Begravelseshjælp

Der er mange udgifter i forbindelse med en begravelse. Hos 'Udbetaling Danmark' kan man ansøge det offentlige om begravelseshjælp, hvis man har behov for det. Her kan du læse om, hvordan det foregår.

Du kan få en blanket til at ansøge om begravelseshjælp via borger.dk eller hos bedemanden.

Satser for begravelseshjælp og formuegrænser 2022:

Begravelseshjælp – maximale beløb:

  • Børn under 18 år: 9.850 kr.
  • Personer på 18 år eller derover: 11.800 kr.

Formuegrænser:

  • Personer uden hverken ægtefælle eller børn under 18 år: 19.750 kr.
  • Personer med enten ægtefælle eller børn under 18 år: 39.450 kr.

Begravelseshjælpen nedsættes ved formue over ovennævnte.

Hvornår bortfalder begravelseshjælpen

  • Efterlader afdøde sig hverken ægtefælle eller børn under 18 år, bortfalder begravelseshjælpen helt ved formue over 31.550 kr.
  • Efterlader afdøde sig enten ægtefælle eller børn under 18 år, bortfalder begravelseshjælpen helt ved formue over 51.200 kr.

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør altid mindst 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Begravelseshjælpens størrelse beregnes efter formuen på dødsdagen. De oplysninger om afdødes formue, som kommunen skal bruge for at beregne hjælpen, svarer til de oplysninger, der skal skaffes til skifteretten.

Hvornår udbetales begravelseshjælpen?

Begravelseshjælpen udbetales hurtigst muligt efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen med dokumenter fra skifteretten og evt. anden nødvendig dokumentation for afdødes (og den efterlevende ægtefælles) formue og formuerettigheder.

Begravelseshjælpen kan udbetales, før skifterettens dokumenter foreligger, hvis:

  • afdøde er et barn under 18 år
  • der kun søges om det faste minimumsbeløb efter personer, der født før 1. april 1957

Du kan få mere information om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Indkaldelse til skifteretten

Som anmelder af dødsfaldet vil du kort tid efter dødsfaldet blive kontaktet af skifteretten. Læs mere om skifteretten her.

For yderligere information kontakt skifteretten eller se www.domstol.dk.