Begravelseshjælp

David Dennis

Du kan ansøge det offentlige om begravelseshjælp hos 'Udbetaling Danmark'.

En blanket til brug for ansøgning om begravelseshjælp kan fås via borger.dk eller hos bedemanden.    
 

Satser for begravelseshjælp og formuegrænser pr. 1. januar 2019 udgør følgende beløb:


Begravelseshjælp:
  • Børn under 18 år: 9.400 kr.
  • Personer på 18 år eller derover: 11.200 kr.
Formuegrænser:
  • Personer uden hverken ægtefælle eller børn under 18 år: 18.800 kr.
  • Personer med enten ægtefælle eller børn under 18 år: 37.500 kr.

Begravelseshjælpen nedsættes ved formue over ovennævnte.

Hvornår bortfalder begravelseshjælpen?

  • Efterlader afdøde sig hverken ægtefælle eller børn under 18 år, bortfalder begravelseshjælpen helt ved formue over 30.000 kr.
  • Efterlader afdøde sig enten ægtefælle eller børn under 18 år, bortfalder begravelseshjælpen helt ved formue over 48.700 kr.

 
 

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr. Dette beløb reguleres ikke.

Begravelseshjælpens størrelse beregnes efter formuen på dødsdagen. De oplysninger om afdødes formue, som kommunen skal bruge for at beregne hjælpen, svarer til de oplysninger, der skal skaffes til skifteretten.

Hvornår udbetales begravelseshjælpen?

Begravelseshjælpen udbetales hurtigst muligt efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen med dokumenter fra skifteretten og evt. anden nødvendig dokumentation for afdødes (og den efterlevende ægtefælles) formue og formuerettigheder.

Begravelseshjælpen kan udbetales, før skifterettens dokumenter foreligger, hvis:

  • begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller
  • der kun søges om det faste minimumsbeløb efter personer, der født før 1. april 1957.
Du kan få mere information om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Indkaldelse til skifteretten

Som anmelder af dødsfaldet vil du kort tid efter dødsfaldet blive kontaktet af skifteretten. I de fleste tilfælde kan sagen behandles ved et telefonmøde med en medarbejder i skifteretten. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med et møde i skifteretten.

Skifteretten vil vejlede om, hvordan boet kan blive behandlet, og afdødes eventuelle efterladte værdier og gæld vil blive opgjort.

For yderligere information kontakt skifteretten eller se www.domstol.dk