Anmodning om begravelse eller ligbrænding

Ethvert dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter et dødsfald. I anmeldelsen skal den afdødes pårørende, bekendte eller kommune anmode om afdødes begravelse eller ligbrænding, også kaldt kremering. Læs mere her.

Begravelsesmyndigheden er sognepræsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn. I tilfælde af at afdøde ikke har bopæl i Danmark, skal dødsfaldet anmeldes i det sogn, hvor dødsfaldet har fundet sted.

Begravelsesmyndigheden sørger for at give skifteretten, kommunen, kirkegården og evt. krematorium besked om dødsfaldet.

Hvem skal anmelde dødsfaldet?

Anmelderen vil oftest være afdødes nærmeste pårørende. Findes der ingen familiemedlemmer, kan det være en ven eller en nabo, som anmelder dødsfaldet. Findes der ingen personlige anmeldere, er det kommunen, der har pligt til at anmelde dødsfaldet, og det er også tilfældet, hvis afdøde ikke er dansk statsborger.

Anmeldelsen kan indsendes elektronisk via borger.dk eller indhentes på personregistrering.dk, hvorfra den kan printes og herefter videresendes.

Bedemanden

Bedemanden vil i mange tilfælde være den person, der gennem en fuldmagt fra anmelder udfylder anmodningen om begravelse/ligbrænding for familien og sørger for, at den sendes til begravelsesmyndigheden.

De efterladtes og afdødes ønsker

Via anmodningen skal de efterladte oplyse, om afdøde skal begraves eller kremeres/brændes, og om en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelsen. De efterladte skal også oplyse, hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen skal finde sted.

Hvem godkender anmodningen?

Begravelsesmyndigheden skal godkende anmodningen. Er de pårørende indbyrdes uenige med hensyn til egne eller afdødes ønsker til begravelsen/bisættelsen, fungerer begravelsesmyndigheden (sognepræsten) som mægler. Er de fortsat uenige, træffer skifterettelsen afgørelsen, da den fungerer som domstol.