Anmodning om begravelse/ligbrænding

Ethvert dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter et dødsfald

Begravelsesmyndigheden er sognepræsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn. I tilfælde af at afdøde ikke har bopæl i Danmark, skal dødsfaldet anmeldes i det sogn, hvor dødsfaldet har fundet sted.

Begravelsesmyndigheden sørger for at give skifteretten, kommunen, kirkegården og evt. krematorium besked om dødsfaldet.

Hvem skal anmelde dødsfaldet?

Anmelderen vil oftest være afdødes nærmeste pårørende. Findes der ingen familiemedlemmer, kan det være en ven eller en nabo, som anmelder dødsfaldet. Findes der ingen personlige anmeldere, er det kommunen, der har pligt til at anmelde dødsfaldet, og det gør sig også gældende, hvis afdøde ikke er dansk statsborger.

Anmeldelsen kan indsendes elektronisk via borger.dk (NemID eller digital signatur) eller indhentes på personregistrering.dk, hvorfra den kan printes og herefter videresendes.

Bedemanden

Bedemanden vil i mange tilfælde være den person, der via en fuldmagt fra anmelder udfylder anmodningen om begravelse/ligbrænding for familien og sørger for, at den sendes til begravelsesmyndigheden.

Dine og afdødes ønsker

Via anmodningen skal de efterladte oplyse, om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelsen. Man oplyser også hvor og hvornår, begravelseshandlingen skal finde sted.

Godkendelse

Begravelsesmyndigheden skal godkende anmodningen. Er de pårørende indbyrdes uenige om egne/eller afdødes ønsker til begravelse/ligbrænding eller begravelseshandlingen, fungerer begravelsesmyndigheden (sognepræsten) som mægler. Ved fortsat uenighed træffes afgørelsen af skifteretten, der fungerer som domstol.

Anmodningen om begravelse/ligbrænding kan ses på nettet på www.personregistrering.dk