Afdødes opsparing til begravelse eller bisættelse

Her kan du læse om, hvordan afdøde kan have forudbetalt eller sparet op til sin begravelse eller bisættelse.

Har afdøde forudbetalt sin begravelse/bisættelse, er meget aftalt på forhånd, ligesom der allerede kan være betalt for bedemandens ydelser og service. Det er også muligt, at afdøde har sparet op til sin begravelse.

Som pårørende til en afdød er det derfor en god idé at undersøge, om afdøde har forudbetalt eller sparet op til sin begravelse eller bisættelse.

Forudbetaling eller opsparing til begravelse/bisættelse – hvad er det?

En forudbetalt begravelse/bisættelse er en aftale, hvor man selv tager stilling til mange af de praktiske forhold ved sin begravelse/bisættelse, og hvor man forudbetaler en del af omkostningerne.

De typiske omkostninger til bedemandens service og arbejde omfatter fx:

  • Kiste
  • Urne
  • At lægge i kiste
  • Selve ordningen af begravelsen/bisættelsen
  • Rustvognskørsel

Som en del af ordningshonoraret hjælper bedemanden ofte med at bestille blomster, indrykke dødsannonce, kontakte stenhugger med videre.

Som regel skal man have opnået en bestemt alder, fx 50 år, for at kunne indgå en aftale om forudbetalt begravelse. Man vil typisk kunne vælge mellem flere forskellige aftaler, der hver især indeholder en række ydelser, der er tilpasset ens ønsker. Prisen for den enkelte aftale dækker til enhver tid de forskellige ydelser inden for hver aftale, uanset dødstidspunkt, også selvom priserne i mellemtiden er steget. Man kan ofte afsætte et ekstra beløb til at dække såkaldte tillægsydelser, fx udgifter til kremering og kirkegård.

En opsparing til egen begravelse/bisættelse er en fordelagtig måde at spare op til sin egen begravelse/bisættelse. Også her kan der være krav om at have opnået en bestemt alder for at starte en opsparing. Der kan desuden være regler omkring, hvor meget man kan indbetale til opsparingen.

Hvem skal du kontakte?    

Du kan fx kontakte Begravelseskassen Danmark eller Elysium Begravelsesopsparing. Her kan afdøde have lavet en opsparing til begravelse.

Det kan også være, at afdøde havde et medlemskab af det tidligere Dansk Ligbrændingsforening, hvorved der kan være penge til udgifter i forbindelse med begravelsen/bisættelsen. Det er Begravelseskassen Danmark, der kan oplyse om disse medlemskaber.

Anden økonomisk hjælp?   

Der findes forskellige muligheder for at få dækket dele af udgifterne til en begravelse/bisættelse.

Offentlig begravelseshjælp

Hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring, har de pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp fra det offentlige. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler eventuel begravelseshjælp til boet.

Du kan ansøge om begravelseshjælp på hjemmesiden borger.dk. Hvis du ikke selv har mulighed for at gå på nettet, kan du få hjælp på biblioteket eller i kommunens borgerservice. Det er også noget, som bedemanden typisk kan hjælpe med som en del af den inkluderede service.

Se takster for begravelseshjælp her.

Udbetaling Danmark udbetaler som regel ikke begravelseshjælpen, før skifteretten har afsluttet behandlingen af boet.

Sygesikringen Danmark

Er den afdøde medlem af Sygesikringen “Danmark”s gruppe 1 eller 2, kan de pårørende i forbindelse med dødsfaldet (dokumenteret ved offentlig myndighed) opnå et tilskud.

Fagforeninger

Flere fagforeninger udbetaler et engangsbeløb i begravelseshjælp til medlemmernes eventuelle efterladte.