Tekstside test

Sorg er den reaktion, vi oplever, når vi mister noget, der er betydningsfuldt for os. Det kan være en elsket person, som dør, men det kan også være en lang række andre tab. Sorg er en helt grundlæggende følelse, og de fleste mennesker vil opleve sorg mange gange i livet. Læs mere om sorg her.

Hvad er sorg?

Sorg er en normal reaktion på at miste. Når én, vi elsker, dør, eller vi mister noget betydningsfuldt, starter en sorgproces som reaktion på tabet. Vores krop og psyke er i gang med at vænne sig til, at vi har mistet noget, vi holdt af.

Sorgprocessen handler derfor om at tilpasse sig tabet. Vi er blevet rystede og måske sønderlemmende ulykkelige, og vi går derfor i gang med at arbejde med at forstå, hvordan livet har forandret sig efter tabet.

Det betyder også, at vi ikke kun arbejder med de følelsesmæssige reaktioner på tabet, men også de helt konkrete forandringer i hverdagen, der er sat i gang af tabet.

Definition på sorg
Sorg er den fysiske og psykiske reaktion på tab. Reaktionen er kompleks med en lang række følelsesmæssige, tankemæssige, sociale og fysiologiske symptomer.

Sorgen opleves lidt forskelligt afhængig af, hvad det er man har mistet, og hvor man befinder sig i livet, samt hvilke erfaringer man har med at miste. Men de basale reaktioner er forholdsvis ens på tværs af tab og omstændigheder.

Jeg følte mig som sådan et lille insekt, der lå på ryggen, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme på benene igen. Jeg tror, det beskriver meget godt, hvordan jeg havde det, da jeg havde det allerværst. Altså også lidt som en lille edderkop, der kravler op af væggen og falder ned i igen, hvor man bare ikke kommer nogen vegne.Efterladt

Figur: Sorgsymptomer: Klik på billedet for at se figuren i stor udgave.

Symptomer på sorg

Sorg er kendetegnet ved en lang række typiske symptomer. Det er individuelt, hvor mange af disse symptomer, der kommer til udtryk hos den enkelte sørgende. Nogle mennesker oplever mange symptomer, når de er i sorg, mens andre næsten ingen symptomer gennemlever.

Det udtryk, sorgen får, skal ses i sammenhæng med, hvem man har mistet, og de udfordringer tabet fremkalder, samt den sørgendes livssituation og personlige ressourcer.

For nogle sørgende bliver sorgen meget intens og sætter gang i en betydelig funktionsnedsættelse umiddelbart efter tabet. For andre er varigheden og intensiteten af sorgen mere begrænset.

Alle tab kan sætte gang i intense bølger af chok, sorg, fortvivlelse og afmagt, men særligt svære sorgreaktioner ses især ved pludselige og voldsomme tab, tab ved selvmord, tab af børn samt mennesker, der tidligere har været ramt af psykisk lidelse.

Det viser forskningen

I undersøgelser af danskernes sorg kan ses, at langt de fleste mennesker oplever sorgen som en meget stressende og smertefuld tid. Det er individuelt, hvor lang tid sorgen varer, men de fleste sørgende melder, at den aldrig helt går væk, men med tiden træder i baggrunden og kun dukker op på bestemte dage eller tidspunkter.

½-1 år efter et tab melder de fleste sørgende, at sorgreaktionen er ved at aftage, og hverdagen er ved at normaliseres, selvom de fortsat savner den person, de har mistet.

Kilde

  • FAQ 1

    Svar 1

    ×
  • FAQ 2

    Svar 2

    ×

(Udarbejdet i samarbejde med Mai-Britt Guldin, klinisk psykolog, ph.d., forsker i sorg ved Aarhus Universitet og medlem af Landsforeningen Liv&Døds repræsentantskab. )

Boks 1

Tekst 1

Læs mere her
Boks 2

Tekst 2

Læs mere her