Urnenedsættelse i skov

Skovbegravelse

Ved en skovbegravelse nedsættes urnen på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord.
Se tema