Rustplaats

Rustvognens historie

Ordet rustvogn stammer fra det militære begreb rustning. Rustvognen var oprindeligt et køretøj til transport af militærets udrustning.
Se tema