Min Sidste Vilje i Politiet

Min Sidste Vilje: På sporet af Min Sidste Vilje

Denne side er baseret på en projektopgave skrevet i forbindelse med masteruddannelsen i Humanistisk Palliation ved Aalborg Universitet. Formålet med projektet var via en kvalitativ dokumentanalyse at undersøge hvilke opfattelser af døden, der ligger til grund for udformningen af dokumentet
Se tema

Min Sidste Vilje i Politiet

’Min Sidste Vilje - hvis jeg omkommer i tjenesten’ er særligt rettet mod politifolk, der udsendes på missioner til konfliktområder.
Se tema