Hospicesengepladser

Hospice

Et hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker tilbydes lindrende pleje og omsorg.
Se tema