Gravfred

Gravfred

Med gravfred refererer man til den fred, man skal yde en død persons legeme eller aske.
Se tema