Fredningstid

Gravfred

Med gravfred refererer man til den fred, man skal yde en død persons legeme eller aske.
Se tema

Gravpladser

De danske kirkegårde, både de kommunale og de der hører under folkekirken, er begravelsesplads for alle.
Se tema