Begravelseshjælp

Bedemandens rolle

Bedemanden er først og fremmest de pårørendes praktiske hjælp og støtte, som så vidt muligt sørger for, at de pårørendes ønsker om begravelsen opfyldes.
Se tema