Anonymt fællesareal

Gravpladser

De danske kirkegårde, både de kommunale og de der hører under folkekirken, er begravelsesplads for alle.
Se tema