Videns- og undervisningsmateriale

Her på siden finder du forskelligt materiale og viden om temaerne død og begravelse, sorg og minder, som kan bruges i forbindelse med undervisningsforløb målrettet sundhedsfaglige uddannelser og børn og unge fra 3. klasse og opefter. 

Nedenfor finder du links, dokumenter, podcasts og videoklip om temaerne død og begravelse, sorg og minder.

 
 

Til lærere og studerende på sundhedsfaglige uddannelser

Her finder du materiale og viden om temaerne død og begravelse, sorg og minder, som kan være relevant for sundhedsfaglige uddannelser.

 • Ønsker til egen begravelse/bisættelse

  ‘Min Sidste Vilje – Ønsker til min begravelse/bisættelse’ er en hjælp til at beskrive ønsker til ens begravelse eller bisættelse.

  Ved at udfylde ‘Min Sidste Vilje’ kan man hjælpe sine pårørende ved på forhånd at træffe nogle af de mange svære valg, der er nødvendige, når der skal planlægges en begravelse/bisættelse.

  For sundhedsfagligt personale kan ‘Min Sidste Vilje’ være et redskab til at få taget hul på en snak omkring den sidste tid, død og begravelse med den ældre/syge, som man gennem sit arbejde skal tage hånd om. Ligeledes kan man herigennem hjælpe de pårørende. 

  Download ‘Min Sidste Vilje’ (pdf).

  Læs mere om ‘Min Sidste Vilje’. 

   

  ×
 • Podcast om at være ældre og miste sin livslange partner

  Landsforeningen Liv&Død står bag podcasten ‘Jeg plejede at tro på for evigt’, som består af fortællinger om at miste en elsket. 

  I et af afsnittene fortæller Peter om at miste sin kone Helga efter 67 år.  Et tab der har slået bunden væk under ham og kastet ham ud i et liv, hvor han pludselig skal vænne sig til at gøre rigtig mange ting alene. Men han har også fundet nye måder at holde sig i gang.

  Lyt til podcasten:

   

  Peter og Helga da de blev gift.

   

  Peter og Helga til deres sølvbryllup.

   

  Peter og Helga til deres diamantbryllup.

  Hør flere podcast-afsnit

  Hvis du vil høre flere podcast-afsnit, finder du dem alle her.

  ×
 • Ritualer ved død og begravelse i Danmark

  Ritualer ved et dødsfald

  Når et menneske rammes af livstruende sygdom og død, kan ritualer hjælpe i den vanskelige livssituation, man befinder sig i.

  Det kan for sundhedsfagligt personale have stor betydning at kende til ritualer ved et dødsfald, og hvad der er vigtigt for den person, man som sundhedsprofessionel yder omsorg og støtte til i den sidste tid.

  Læs mere om forskellige former for ritualer og deres betydning i forbindelse med et dødsfald.

  Begravelser i Danmark

  I dag er der mange forskellige måder at afholde en begravelse/bisættelse på i Danmark alt afhængig af familiære og lokale traditioner samt kulturelle og religiøse ritualer. 

  Vi har samlet en lang række nyttige informationer omkring begravelse/bisættelse i Danmark, hvordan det kan foregå, og hvilke praktiske forhold og regler der er på området. Her kan du også læse om gravsteder.

  Se på vores hjemmeside under temaerne:

  ×
 • Begravelsesritualer i andre lande

  I udlandet afholder man ofte begravelse/bisættelse på andre måder, end vi typisk kender til herhjemme.

  Fotograf Klaus Bo har rejst verden rundt for at tage billeder af ritualer omkring døden, og han har også haft udstillet en række af sine billeder i Funebariet. 

  Her kan du se en nogle af hans billeder fra rundt om i verden.

  Videoer med fotograf Klaus Bo

  ×
 • Sorg og minderitualer i Danmark

  Når en elsket dør, kan det være vigtigt for dem, der står tilbage, at kunne mindes den afdøde.

  I vores kultur mangler vi i dag fælles erfaringer med at sørge og mindes de døde. Mange efterladte savner og har brug for at skabe plads til den afdøde i deres liv. At tale om en afdød kan ofte skabe ubehag og forlegenhed, og mange efterladte savner at kunne tale mere åbent med familie, venner eller netværket om den, de har mistet.

  Her kan du læse artikler om minderitualer.

  Her kan du læse om vores tidligere udstilling ‘De døde i vores liv’ om minder og minderitualer – med personlige fortællinger om at miste.

  Videoer med bidragsydere til udstillingen

   

  ×
 • Fagfolk om død og begravelse, tab og sorg
 • Statistik om døden

  Hvor mange dør årligt, hvor gamle bliver vi – og hvad dør vi af?

  Her finder du nøgletal på døden i Danmark fra de seneste år.

  ×
 • Refleksionsspørgsmål - død og begravelse, sorg og minder

  Her er en række spørgsmål, man som studerende på en sundhedsfaglig uddannelse kan reflektere over og arbejde med i forbindelse med temaerne død og begravelse, sorg og minder: 

  Tema: Den sidste tid

  • Hvordan kan man som sundhedsfagligt personale hjælpe et menneske i den sidste tid?
  • Hvordan man kan som sundhedsfagligt personale hjælpe den døende med at tage stilling til fx begravelse/bisættelse?
  • Hvordan kan sundhedsfagligt personale hjælpe og støtte de pårørende i den sidste tid?
  • Hvad er en værdig afsked med livet?
  • Hvilken rolle spiller ritualer omkring døden?

  Tema: Begravelse/bisættelse

  • Hvorfor afholder vi begravelse/bisættelse?
  • Hvem er en begravelse/bisættelse til for?
  • Bliver man typisk begravet eller brændt/kremeret i Danmark? Hvad kan være grundene til at vælge det ene frem for det andet?

  Tema: Sorg og minderitualer

  • Hvilken rolle kan minderitualer spille for de efterladte?
  • Hvordan mindes vi typisk de døde i Danmark?

   

  ×
 

Til skolelærere

Her finder du materiale og viden om temaerne død og begravelse, sorg og minder som kan bruges i forbindelse med undervisningsforløb målrettet børn og unge.

 
 

Kontakt os

Har du spørgsmål til siden, eller har du brug for mere information, så er du velkommen til at kontakte os på info@livogdoed.dk