Whose Life is it Anyway

Whose life is it anyway

Skulptøren Ken Harrison kommer ud for en billykke, der gør ham lam fra halsen og nedefter. Han ligger på sygehuset og ønsker at dø, men det tillader systemet ikke.

Filmen sætter fokus på, om det er lægens afgørelse eller en selv, der skal bestemme, om man vil leve videre eller dø.