Livstestamente

Ferdinand Hodler

I livstestamentet tilkendegiver man, om man ønsker livsforlængende behandling

Hvad er et livstestamente?  

I et livstestamente kan man tilkendegive:

  • Om man ønsker livsforlængende behandling i tilfælde af, at man er erklæret uafvendeligt døende.

Ved livsforlængende behandling forstås behandling, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller lindring.

Ved uafvendeligt døende forstås, at døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger, trods behandling.

  • At man ikke ønsker at blive behandlet for at forlænge livet, hvis man ligger hjælpeløs hen, og håb om bedring er udelukket.

Et livstestamente er IKKE aktiv dødshjælp

Man skriver ikke under på, at man ønsker døden fremskyndet ved at skrive et livstestamente. Man fremsætter et ønske om ikke at blive holdt i live i en situation, hvor man selv er ude af stand til at ytre sig, og hvor alt håb om en bedring af situationen er opgivet.

Hvornår træder livstestamentet i kraft?

Ens livstestamente får først virkning, når sundhedspersonalet og pårørende ikke længere kan komme i kontakt med en og aldrig vil kunne komme det igen. Er man ved bevidsthed, tager man stilling til behandlingen i den aktuelle situation, og så længe man selv kan fremsætte sine ønsker, vil de blive respekteret.

Livstestamentet skal registreres

Formularen kan udfyldes elektronisk på hjemmesiden www.sundhed.dk. Den kan udfyldes både med NemID og Digital Signatur. Alternativt kan den udfyldes manuelt og sendes til livstestamenteregistret på Rigshospitalet. Det koster 50 kr i registreringsgebyr. Det anbefales at fortælle de nærmeste om beslutningen, og evt. den praktiserende læge.

Lovgivning om livstestamenteLivstestamente_web

Reglerne om livstestamenter findes i sundhedslovens § 26 og § 27.

Læs mere på www.sundhed.dk eller ring til Livstestamenteregistret på 35 45 52 69.