Islam og døden

En muslimsk begravelse skal helst foregå inden for 24 timer, efter døden er indtruffet og helst i særligt indviet jord.

Muslimerne tror på, at ånden forlader kroppen, når en muslim dør. På dommedag skal alle dømmes i forhold til deres gerninger, både levende og døde. Den døde får en forsmag på sin dom i graven af to engle, som forhører afdøde.

Istandgørelsen – janazah, rituel renselse og ligklæder

Når en muslim er død, læses der op af muslimernes hellige bog Koranen, og der afsiges en særlig begravelsesbøn, kaldet janazah, over den afdøde.

Liget vaskes af de pårørende svarende til de rituelle renselser, som er en del af islam. Derefter bliver den døde iklædt hvide ligklæder. Påklædningen bliver udført af en pårørende med samme køn som afdøde.

Ingen kremering eller kiste

Muslimerne tillader ikke kremering og som udgangspunkt heller ikke begravelse i en kiste. På den måde kan den afdøde sidde oprejst, når vedkommende forhøres af to engle i graven (se ovenfor).

Hovedet vendt mod Mekka

Ved en muslimsk begravelse lægges liget på højre side med den afdødes hoved vendt mod Mekka. Under hele ceremonien fra  dødsstedet til gravstedet bliver der læst op af Koranen. Se en illustreret vejledning i muslimsk begravelse her.

Muslimske begravelsespladser

I Danmark får muslimerne i større byer lov til at begrave deres pårørende i specielt indrettede områder af nogle bestemte kirkegårde, og i Brøndby findes en helt særlig muslimsk gravplads.

Begravelsespladsen i Brøndby er ejet og bliver drevet af Dansk Islamisk Begravelsesfond. På pladsen har alle danske muslimer ret til at blive begravet. Det er altså en helt særlig begravelsesplads for muslimer, hvor jorden ikke er indviet af den danske kirke, og hvor muslimerne i modsætning til andre muslimske gravpladser i Danmark kan blive begravet uden en kiste.

Kapacitet til 8.000 muslimske grave

Begravelsespladsen, der blev indviet i 2006, er placeret i det grønne område mellem Brøndbyøster og Avedøre ved siden af Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling lidt syd for Brøndbyskoven. Den har en størrelse på 50.000 kvm., og det antages, at pladsen har kapacitet til hen imod 8.000 muslimske grave, hvilket vurderes at dække behovet omkring 60 år frem i tiden.

Andre steder i Danmark findes der som nævnt muslimske afdelinger på de almindelige danske kirkegårde. På Sjælland drejer det sig om Vestre Kirkegård i København. På Fyn drejer det sig om Risingskirkegård og Korsløkke Kirkegård. I Jylland er der muslimske afdelinger på følgende kirkegårde:

  • Fovrfeld Gravlund i Esbjerg
  • Vestre Kirkegård i Aarhus
  • Østre Kirkegård i Alborg
  • Nordre Kirkegård i Vejle
  • Nordre Kirkegård i Holstebro
  • Vestre Kirkegård i Horsens