Efterladt: Hvordan får du adgang til afdødes dokumenter i fx e-Boks?

En i din familie er død, og du vil gerne have adgang til afdødes e-Boks og data fra det offentlige. Læs om dine muligheder, hvad angår denne type digitale arv, her.

Du står i en svær situation: Du har mistet en af dine nærmeste og skal samtidig forsøge at få overblik over, hvad du skal gøre i forhold til offentlige myndigheder. Mange spørgsmål melder sig som:

Hvilke myndigheder kender til dødsfaldet? Hvordan får du fat i vigtige dokumenter som fx kontoudskrifter, pensionsopgørelser og forsikringspapirer gemt i e-Boks? Kan du få online adgang til journaler fra lægen eller sygehuset?

Offentlige myndigheder får automatisk besked om dødsfald

Når en person dør, sørger begravelsesmyndigheden (kirkekontoret i afdødes sogn) for, at de offentlige myndigheder får besked om dødsfaldet, blandt andet folkeregistret og skifteretten. Når folkeregistret har modtaget besked om dødsfaldet, bliver afdødes bankkonti normalt spærret.

Det samme sker også for afdødes e-Boks, som er en digital postkasse på nettet. Adgangen til afdødes postkasse slettes – det gælder afdødes egen adgang og personer med læseadgang. Myndigheder kan heller ikke længere sende digital post til borgeren.

 • e-Boks

  Sådan får du adgang til e-Boks

  Den digitale postkasse e-Boks kan indeholde mange vigtige dokumenter både fra det offentlige, banker, forsikringsselskaber o.l., men også private fotos, skøder m.m.

  Du kan som efterladt søge om at få adgang til afdødes e-Boks ved at udfylde en formular på e-Boks’ hjemmeside og alt afhængig af din situation indsende relevant dokumentation, fx en kopi af skifteretsattesten.

  Din adgang til afdødes e-Boks bliver etableret gennem din egen e-Boks.

  Du kan også afmelde e-Boks

  Hvis du skal afmelde digital post fra private virksomheder til afdødes e-Boks, skal du udfylde formularen på e-Boks’ hjemmeside og indsende den nødvendige dokumentation, fx en kopi af skifteretsattesten.
   

  Hvad er e-Boks?

  • e-Boks er en digital postkasse, der samler post og dokumenter fra det offentlige, forsikringsselskaber, banker o.l. ét sted. Det er også muligt at gemme alt fra skøder og fødselsattest til fotos i e-Boks.
  • Når en person dør, slettes alle adgange til postkassen. Det gælder afdødes egen adgang og personer med læseadgang. Myndigheder kan heller ikke længere sende digital post til borgeren.
  • Postkassen opbevares i 5 år efter vedkommendes død, hvorefter e-Boks forbeholder sig retten til at slette postkassen.
  ×
 • borger.dk

  Du kan ikke få adgang til data via borger.dk

  Selvom borger.dk er en genvej til offentlige myndigheder, er det ikke muligt for dig via borger.dk at få adgang til myndighedernes data om afdøde. Du bliver nødt til at kontakte de enkelte myndigheder, fx lægen eller SKAT, for at få de oplysninger, du efterspørger.

  Om borger.dk

  Portalen borger.dk huser myndighedssider og deres selvbetjeningsløsninger og er borgernes samlede, digitale indgang til den offentlige sektor.

  ×
 • sundhed.dk

  Søg information hos behandlingsstedet

  Du kan se dine egne journaler fra fx sygehuset via sundhed.dk, men du kan dog normalt ikke få adgang til en afdøds journaler via sundhed.dk.

  Hvis du gerne vil have oplysninger om fx et sygdomsforløb eller behandlingsforløb, er du derfor nødt til at kontakte det pågældende behandlingssted, fx et sygehus eller plejehjem, for at få de informationer, du efterspørger. Du kan også henvende dig til en patientvejleder i din region.

  Om sundhed.dk

  Sundhed.dk. er det offentlige sundhedsvæsen på nettet, hvor du kan få adgang til sundhedsdata som fx din journal fra et sygehus.

  ×