Hinduisme og døden

Sang Valte

Læs om, hvordan hinduister forholder sig til døden og siger farvel.

Hvad tror hinduister på?

Hinduerne tror på, at det kun er legemet, der dør. Sjælen bliver genfødt. Døden er en befrielse, som indtræffer, når man bliver befriet fra genfødselshjulet, Samsara.

De hellige vediske skrifter

Ritualer i forbindelse med en hindus død følger i alle traditioner et ret fast mønster, som baserer sig på de såkaldte hellige vediske skrifter. Der kan dog optræde diverse forskelle afhængig af, hvilken region, sekt eller kaste, som den afdøde stammer fra. Lokale familietraditioner kan også spille ind.

Hinduer vil gerne dø hjemme

Som udgangspunkt vil hinduer gerne dø hjemme samt være omgivet af så mange venner og familiemedlemmer som muligt. Når døden nærmer sig, lægges den afdøde med ansigtet med retning mod øst, og der tændes en lampe ved den døendes hoved.

Istandgørelse med vand eller mælk

Når døden er indtruffet, skal liget istandgøres. Hinduerne benytter sig ofte af en række renhedsritualer, fordi de mener, at døden er omgivet af urenhed. Den døde vaskes i vand eller mælk i kropsåbningerne, og der smøres sandelmasse eller hellig aske på vedkommendes pande. Herefter klæder de pårørende den døde på, og liget lægges på gulvet i husets forgang og med ansigtet vendt mod syd. Der tændes igen en lampe ved siden af hovedet, og der afbrændes røgelsespinde.

Hinduistisk ligbrænding

Hvis den afdøde skal brændes på traditionel hinduistisk vis, bærer mændene (ingen kvinder) liget til det sted, hvor ligbålet er placeret. Liget bæres tre gange rundt om bålet mod urets retning, hvorefter liget placeret oven på det endnu ikke antændte bål. Ligger liget i en kiste, fjernes låget, og mændene ofrer ris.

Der lægges nu brænde oven på liget, og der ofres igen – denne gang røgelse og såkaldt ghee (en slags klaret smør). Den ældste søn (hvis en sådan findes) går nu tre gange rundt om bålet med et stykke brændende træ bag om ryggen, hvorefter han antænder ligbålet uden at se på liget. Herefter forlader alle deltagere i ceremonien stedet.

Askespredning over hellige floder

Den døde brændes, og asken spredes over en af hjemlandets hellige floder – helst Ganges. Hinduer i Danmark får ofte sendt urnen hjem, så asken kan blive spredt over en af floderne. Små børn, der endnu ikke har fået et navn, bliver begravet.