Gravpladser

Leif Bryne

De danske kirkegårde, både de kommunale og de der hører under folkekirken, er begravelsesplads for alle

Dette gælder, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej. Derudover findes der begravelsespladser, som tilhører bestemte trossamfund.

Fredningstid (gravfred)

Ved køb af et gravsted skal der betales for brugsretten til gravstedet i mindst 10 år ved urnenedgravning, og mindst 20 år ved kistebegravelser. I princippet kan du frit vælge den kirkegård, du ønsker eller en anden begravelsesplads godkendt af Kirkeministeriet. Der kan være forskellige takster, afhængig af om man er medlem af folkekirken eller ej, og om er udenbys- eller indenbys borger i den pågældende kommune.

Sådan kan asken anbringes

Har du ønsket at blive kremeret (brændt), er der følgende muligheder for anbringelse af asken:

  • Et urnegravsted med individuel afgrænsning, plantning og gravsten. Det kan være et traditionelt gravsted, som har en størrelse, hvori der også kan nedsættes kister, eller det kan være et mindre gravsted kun beregnet til urner.
  • Et urnegravsted i kendt fællesareal med en mindre minde-/gravsten, også kaldet en plænesten eller liggesten.
  • Et urnegravsted i kendt fællesareal uden minde-/gravsten.
  • Et urnegravsted i anonym/ukendt fællesareal. Ved dette valg fravælger du samtidigt en minde-/gravsten.
  • Urnen kan sættes i et kolumbarium eller en urnemur.
  • Asken kan spredes over åbent hav.

Det er muligt at søge om at få asken delt. Enten fordi man ønsker halvdelen af asken nedsat i et gravsted og den anden halvdel spredt over havet, eller den ene del af asken spredt over havet/begravet i Danmark og den anden halvdel i udlandet.

Ingen aske i hjemmet

I Danmark må urnen med asken ikke opbevares i hjemmet til forskel fra fx. Canada og USA.

Sådan kan kisten anbringes 

Har du ønsket at blive jordbegravet, er der følgende muligheder for anbringelse af kisten:

  • Et kistegravsted med individuel afgrænsning, plantning og gravsten. Det kan være et traditionelt gravsted.
  • Et kistegravsted i kendt fællesareal. Der vil her skulle vælges en mindre minde-/gravsten, også kaldet en plænesten/liggesten.
  • Et kistegravsted i anonymt fællesareal. Ved dette valg fravælger du samtidigt en minde-/gravsten.