Dødens nye nærvær. Skitse til en samtidsdiagnose – af Michael Hviid Jacobsen og Anders Petersen

Sociologerne Michael Hviid Jacobsen og Anders Petersen har skrevet en artikel, hvori de skitserer en samtidsdiagnose over, hvordan vi forholder os til døden i dag - også under Corona-krisen.

24. april 2020

 

I artiklen, som du kan læse i PDF-format herunder, bevæger de sig ud på en samtidsdiagnostisk rejse, hvor de foretager forskellige nedslag i dødens udviklingshistorik.

De vil først komme med betragtninger over, hvorledes døden kan siges at udgøre en iboende del af både menneske- og samfundslivet.

Under overskriften ‘Den allestedsnærværende død’ beskriver de, hvordan døden er blevet opfattet og håndteret i historiens løb fra middelalderen og op til det moderne samfund.

Herefter forholder de sig, under betegnelsen ‘Den fraværende død’, til den moderne epokes forhold til døden.

I forlængelse heraf forsøger de at indfange vores samtids dødsmentalitet under betegnelsen ‘Den spektakulære død’.

Sidst gennemgår de en række udfordringer, paradokser og ambivalenser i samtidens forhold til døden, som de – lige nu og her – ser udkrystallisere sig på baggrund af den forstærkende dødstilstedeværelse i menneske- og samfundslivet foranlediget af den nuværende Corona-krise.

Læs artiklen her

Du kan læse artiklen ved at klikke på billedet herunder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi, ph.d. på Aalborg Universitet og formand for Landsforeningen Liv&Død.

Anders Petersen, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.