Borgerlig begravelse eller bisættelse

Læs her om, hvordan man tager afsked og afholder en begravelse eller bisættelse, der ikke er religiøs, og hvor der ikke medvirker en præst eller et andet religiøst overhoved.

Der er ingen lovkrav til, hvordan eller hvor en borgerlig højtidelighed skal foregå, ud over at den ikke må forstyrre den offentlige orden, og at højtideligheden skal foregå sømmeligt.

Kapellet på Bispebjerg Krematorium.

Borgerlig højtidelighed i et kapel

Den borgerlige højtidelighed kan afholdes i et kapel, som oftest ligger i tilknytning til et krematorium, en kirkegård, et hospital eller et plejehjem. Højtideligheden kan også være i afdødes eget hjem, i en have eller forsamlingshus mv.

Planlægning af den borgerlige højtidelighed

Den afdøde kan inden sin død selv have sammensat forløbet til sin begravelse/bisættelse, men det kan også være de efterladte, der gør det. Der bliver ofte afholdt taler, valgt musik og sange med tanke på den afsked, der skal tages. Nogle læser digte op og viser billeder af afdøde. Andre vælger at holde en højtidelighed med kisten stående åben. Alt sammen eventuelt ud fra afdødes egne ønsker – eller ud fra hvad de efterladte finder i overensstemmelse med afdødes liv.

Begravelse og bisættelse

En begravelse er en højtidelighed, hvor afdøde efterfølgende kommer i jorden i kiste.
En bisættelse er en højtidelighed, hvor afdøde og kiste efterfølgende kremeres og kommes i urne.
Langt de fleste, der dør i Danmark, bliver kremeret – i 2022 var andelen på landsplan 86,8 pct. svarende til 51.435 kremeringer (Kilde: Danske Krematoriers Landsforening).

Bedemanden som tovholder

De fleste bedemænd tilbyder at stå for højtideligheden og kan komme med råd og vejledning til, hvordan den kan gennemføres. Afskeden kan ikke gøres om, så det er vigtigt at overveje, hvordan familie og venner bedst muligt får taget afsked. Læs mere om, hvilken rolle en bedemand har i forhold til begravelsen/bisættelsen her.

Hvem kan tage stilling?

Alle over 15 år kan selv tage stilling til, om de vil begraves i en kiste i jorden eller bisættes og dermed kremeres. Hvis ikke man selv har ytret ønske om enten begravelse eller bisættelse, må ens pårørende træffe valget.                                                                
Læs mere om, hvordan du tager stilling, og hvilke ting du kan tage stilling til her

Tal på borgerlige begravelser og bisættelser

I 2022 blev der foretaget 7.840 borgerlige begravelser/bisættelser (begravelser/bisættelser uden gejstlig medvirken). (Kilde: Danmarks Statistik)