Temaer

Screen Shot 2015-03-23 at 9.57.32 AM

Din digitale bedemand

Martin Jensen – er den digitale bedemand fup eller fakta? En video om Martin Jensen, som kalder sig for ”din digitale bedemand”, har i de seneste dage floreret på sociale medier og diverse blogs. Videoen er tilsyneladende en promotion af
Cylinder_web

En værdig afsked med livet

Alle besøgende i Funebariet har mulighed for at komme med deres personlige bud på en værdig afsked med livet.

Forudbetaling af eller opsparing til egen begravelse

Hvis du står for at skulle arrangere en begravelse, er der mange ting, du skal tage stilling til. Det kan være et stort pres midt i sorgen at skulle vælge fx kiste, jordbegravelse eller kremering, urne m.m. Når du forudbetaler
Forside_NLS_nov_2014_tema

Når Livet Slutter

'Når Livet Slutter' tilbyder viden og råd om en lang række forhold, man kan tage stilling til og hånd om før, ved og efter et dødsfald.
Digital_arv

Digital arv

Afdøde efterlader ofte diverse data i form af billeder, email, Facebook osv. Disse elektroniske efterladenskaber betegner man digital arv.
80-SAM_1355

Kulturnatten hos Liv&Død

Kulturnatten afvikles hvert år fredagen før skolernes efterårsferie – det vil sige fredag i uge 41. Under Kulturnatten kan Funebariets faste udstilling opleves, men der er altid planlagt ekstra aktiviteter og happenings med mere. Gennem årene har Liv&Død tilbudt mange
SAMSUNG CSC

Liv&Død Prisen

Landsforeningen Liv&Død uddeler hvert år en pris på 10.000 kr til en person eller organisation, der har sat fokus på emnet døden med henblik på debat og eftertanke.
Boern_og_doeden

Børn og døden

Hvert år oplever omkring 2.500 børn under 18 år, at deres mor eller far dør. Cirka 700 børn mister årligt en søskende ved død. Børn kan reagere meget forskelligt på forhold omkring døden, men selvom døden ikke altid kommer så
Emneside_hvordan_mindes_de_

Hvordan mindes de døde?

Det kan for både den afdødes familie, venner og eventuelle arbejdskolleger have stor betydning at være med til begravelsen/bisættelsen og det efterfølgende mindesamvær, da det opleves som en god mulighed for at sige farvel til den døde.
Hospice

Hospice

Et hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker tilbydes lindrende pleje og omsorg.
Bronzefiguren ‘Pige gravsætter en urne’, som er udført at billedhugger Johannes Hedegaard i 1946. Bronzefiguren var i mange år Dansk Ligbrændingsforenings bomærke. Figuren er placeret på Sundby Kirkegård i København.

Døden i kunsten

Liv&Død har gennem årene ydet betydelige tilskud til udsmykning af krematorier, kirkegårde, urneanlæg og urnegrave over hele landet.
Livstestamente

Livstestamente

I livstestamentet tilkendegiver man, om man ønsker livsforlængende behandling.
Aktiv_doedshjaelp_II

Aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp er en aktiv handling, der tager livet af en uafvendelig døende patient, der anmoder om at få afsluttet livet.
Skovbegravelse_II

Skovbegravelse

Ved en skovbegravelse nedsættes urnen på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord.
Nikolaj Plads i dag.

Støt Landsforeningen Liv&Død

Med et bidrag til Landsforeningen Liv&Død er du med til at støtte vores arbejde for, at alle får en værdig afslutning på livet og får deres sidste vilje opfyldt.
Kister

Kister

Uanset om en afdød person skal kremeres (brændes) eller jordbegraves, er det et lovkrav, at afdøde skal lægges i en kiste.
Kommunal_begravelse_bisaettelse

Kommunal begravelse/bisættelse

Det er afdødes bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet, hvis der ingen pårørende eller andre nærtstående personer findes til afdøde.
Hvis man skaber en historie omkring den døde, kan det hjælpe børn med at forstå, hvad døden går ud på.

Bedemandens rolle

Bedemanden er først og fremmest de pårørendes praktiske hjælp og støtte, som så vidt muligt sørger for, at de pårørendes ønsker om begravelsen opfyldes.
Begravelseshjaelp

Begravelseshjælp

Man kan søge kommunalbestyrelsen i afdødes bopælskommune om begravelseshjælp.
Kolumbarium

Urner

På krematoriet kremeres afdøde i kisten. Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirke I ”Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirke” står der følgende under ‘Kister og urner': Efter kremeringen kommes afdødes aske i en urne. Valg af urne Det er muligt
Bedemandens_historie

Bedemandens historie

En bydemand var titlen på den person, der i gamle dage før telefon, aviser og internet indbød til barnedåb, bryllup og begravelser – livets fester.
Hinduisme_og_doeden

Hinduisme og døden

Ritualer i forbindelse med en hindus død følger i alle traditioner et temmelig fastlagt mønster, som baserer sig på de såkaldte hellige vediske skrifter.
Testamente

Testamente

Hvem der skal arve en, når man dør, bestemmes dels af arveloven og dels af et eventuelt testamente.
Organdonation_III

Organdonation

Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød.
Obduktion

Obduktion

Man kan selv tage stilling til, om man vil obduceres efter sin død, medmindre politi eller embedslægen kræver, at der foretages en obduktion.
Islam_og_doeden

Islam og døden

En muslimsk begravelse skal helst foregå inden for 24 timer, efter døden er indtruffet, og helst i særligt indviet jord.
Joededom_og_doeden

Jødedom og døden

I jødedommen skal begravelsen skal finde sted snarest muligt efter dødsfaldet. Det er en måde at vise respekt for den døde.
Kistens_historie

Kistens historie

Indtil 1550 er det ikke almindeligt at begrave de døde i kister i Danmark. Afdøde bliver bragt til kirken og kirkegården på en simpel båre.
Skifteretten

Skifteretten

Når en person dør, vil skifteretten altid blive inddraget. Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes.
Doedsanmeldelse_ny_2013

Anmodning om begravelse/ligbrænding

Ethvert dødsfald skal anmeldes af nærmeste pårørende til begravelsesmyndigheden. Det vil sige sognepræsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn.
Doedsattest_2013

Dødsattest

Ved et dødsfald skal lægen udfylde en dødsattest på afdøde. Dødsattesten er et retsligt dokument, der først og fremmest er bevis på, at den pågældende er død.
Kolumbarium_II

Kolumbarium – urnehal og urnevæg

En urnehal/urnevæg, også kaldet et kolumbarium (latin: dueslag), er en hal/væg med nicher i væggene i flere etager, hvori urnen placeres synligt.
Rustvogn_I

Rustvognens historie

Ordet rustvogn stammer fra det militære begreb rustning. Rustvognen var oprindeligt et køretøj til transport af militærets udrustning.
Askespredning over åbent hav

Askespredning

Din aske kan blive spredt over åbent hav, hvis du skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.
Doedsfald_i_udlandet

Dødsfald i udlandet

Dør man som dansker under et ferieophold, er man normalt sikret hjælp gennem sygesikringsordningen.
Gravfred_I

Gravfred

Med gravfred refererer man til den fred, man skal yde en død persons legeme eller aske.
Gravsten

Gravsten

Har du ønsket et urne- eller kistegravsted med en individuel afgrænsning, plantning og gravsten, er der stort set frie rammer for valg af stenens størrelse og form.
Gravpladser

Gravpladser

De danske kirkegårde, både de kommunale og de der hører under folkekirken, er begravelsesplads for alle.
Kremering

Kremering/bisættelse

Bisættelse er en begravelseshandling, hvor afdøde efterfølgende kremeres (brændes).
Fakta_om_doeden_i_Danmark

Statistik om døden i Danmark

I 2011 døde der i alt 52.516 personer i Danmark. Den mest dominerende hovedgruppe af dødsårsager er kræft og derefter hjertesygdomme.
Mindesammenkomst

Mindesammenkomst

Det har ofte stor værdi for både pårørende og venner at afholde en mindesammenkomst efter ceremonien/højtideligheden.
Doedsannoncer

Dødsannoncer

De fleste pårørende vælger at indrykke en dødsannonce i aviser eller på internettet for at informere venner og bekendte om dødsfaldet.
Jordbegravelse

Jordbegravelse

Jordbegravelsen er en begravelseshandling, hvor kisten efterfølgende nedsænkes i jord.
Kapellet på Bispebjerg Krematorium.

Borgerlig begravelse/bisættelse

En borgerlig begravelse/bisættelse er en ceremoni/højtidelighed, der holdes uden for folkekirken og uden medvirken af en præst.
Krematoriet på Nyelandsvej, 1904

Liv&Døds historie

Landsforeningen Liv&Død blev stiftet i 1881 og hed dengang Dansk Ligbrændingsforening. Formålet var at kæmpe for at få ligbrænding lovliggjort.
MSV_Politi

Min Sidste Vilje i Politiet

’Min Sidste Vilje - hvis jeg omkommer i tjenesten’ er særligt rettet mod politifolk, der udsendes på missioner til konfliktområder.
Min-Sidste-Vilje-1

Min Sidste Vilje i Forsvaret

Forsvarets stigende internationale engagement har øget behovet for at tale om og gennemtænke risikoen for at falde i tjenesten.
Min_Sidste_Vilje_tema

Min Sidste Vilje

Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du dine nærmeste med at træffe de mange valg, der er nødvendige, når der skal planlægges en begravelse eller bisættelse.