Med udgangspunkt i Liv&Døds faste udstillingsrum – Funebariet – har eleverne reflekteret over livet og døden, forandringer og minder, ritualer, tid og fællesskaber.

Det har udmøntet sig i udstillingen ’5’, som giver fem forskellige vinkler på, hvordan døden opleves af og kan formidles til unge.

Udstillingen er lavet som et tværfagligt projekt i design og mediefag, og eleverne har arbejdet med udviklingen af udstillingen i løbet af januar og februar.

Et af formålene med udstillingen har derfor også været at undersøge, hvordan døden kan sættes i spil ved at arbejde kunstnerisk med temaet, og hvordan man kan bruge den kunstneriske vinkel som et redskab til at skabe refleksion og gode samtaler om døden for særligt de unge besøgende i Funebariet.

Om projektet siger Troels Emig, gymnasielærer i design fra Det Frie Gymnasium:
”Det har været berigende for eleverne at arbejde med noget, der har en reel værdi og bliver anvendt i Liv&Døds daglige arbejde. Samtidig har det også givet os mulighed for at vende nogle svære emner og reflektere over en række mere eksistentielle spørgsmål i processen.”

Plakat for udstillingen '5'Gennem arbejdet har de unge netop fået mulighed for at åbne et rum for at tale om døden og for at undersøge, hvordan vi i det hele taget tackler – og formidler – tilværelsens svære sider.

Udstillingen kan således bidrage som en faglig indgangsvinkel til både religion, psykologi, filosofi og kreative fag.

Udstillingen kan ses frem til den 31. marts i Funebariet, Landsforeningen Liv&Døds udstillingssted på Nikolaj Plads 27 i København.
Entré 50 kr.

Læs også om udstillingen her.

Om Landsforeningen Liv&Død
Landsforeningen Liv&Død er en forening, der arbejder for at starte den gode samtale om døden og den værdige afsked.

Om Funebariet
Funebariet er Landsforeningen Liv&Døds udstillingssted om døden.
Funebariet er åbent alle hverdage kl. 9-15, hvor man kan besøge udstillingsstedet for 50 kr. pr. person. Grupper kan i samme tidsrum booke en rundvisning for 850 kr.

Om Det Frie Gymnasium
Det Frie Gymnasium er et privat gymnasium i København.

For mere information:
Skriv til info@livogdoed.dk