4. maj 2021

Virtuelt repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Liv&Død den 15. april

På repræsentantskabsmødet blev formanden og syv repræsentantskabsmedlemmer genvalgt. Herudover blev der valgt to nye repræsentantskabsmedlemmer.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, som arbejder for at nedbryde tabuet om døden og sikre en værdig afsked med livet. Repræsentantskabsmødet skal jævnfør vedtægterne afholdes i april, og på grund af Covid-19 blev forårets repræsentantskabsmøde afholdt som et virtuelt møde.

Formandens beretning

Repræsentantskabsmødet blev traditionen tro indledt med formandens beretning og et tilbageblik på beretningsåret, som er fra april til april. I beretningsperioden var der enkelte nye initiativer, mens der også var eksisterende tiltag, der blev videreført. Vi har på lige fod med alle andre været udfordret af covid-19-situationen og de sundhedsfaglige retningslinjer, som bl.a. har medført, at vi desværre måtte lukke Funebariet i to lange perioder. Men samlet set har vi formået at bevare et højt aktivitetsniveau i perioden.

Blandt repræsentantskabet var der tilfredshed med årets mange, forskellige aktiviteter og den store synlighed på trods af udfordringerne med covid-19-restriktionerne.

Genvalg og nyvalg af repræsentantskabsmedlemmer

Landsforeningen Liv&Døds øverste myndighed er repræsentantskabet. Det er et klart ønske, at repræsentantskabet består af personer, som kan være med til at præge udviklingen af foreningen.

På mødet blev repræsentantskabsmedlemmerne Michael Hviid Jacobsen, Stig Lynghøj Nielsen, Christian Busch, Ove Gaardboe, Vibeke Iversen, Ole Hartling og Mai-Britt Guldin alle genvalgt for en ny fireårig periode i repræsentantskabet.

Inge Nesgaard og Jes Dige ønskede begge at gå af, og der skal til dem begge lyde en stor tak for deres tid i repræsentantskabet.

Inge Nesgaard fortjener en særlig tak for sit mangeårige arbejde og engagement i foreningen som både bestyrelsesformand og repræsentantskabsmedlem. Inge Nesgaard var formand fra 2005 til 2019. Det Liv&Død, vi ser på i dag, er markant anderledes end den opgave, hun stod over for dengang, og vi er som forening stolte over der, hvor vi står i dag, og de tiltag og indsatser, vi har igangsat gennem årene.

Der blev valgt to nye repræsentanter ind i repræsentantskabet, som blev Jacob Birkler og Thomas Gorlén.

Repræsentantskabet består dermed af følgende medlemmer:

 • Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d.
 • Stig Lynghøj Nielsen, Advokat
 • Christian Juul Busch, Hospitalspræst
 • Ove Gaardboe, Overlæge og konsulent inden for sundhedsvæsenet
 • Ane Bonderup, Sygeplejerske
 • Ole J. Hartling, Læge, forfatter og foredragsholder
 • Vibeke Iversen, Cand.jur.
 • Connie Engelund, Sygeplejerske, underviser og foredragsholder
 • Karen Marie Dalgaard, Sygeplejerske og underviser
 • Gitte Lunding, Antropolog, mag.scient.
 • Rikke Høgsted, Psykolog
 • Eva Fryklund, Provstisekretær
 • Astrid Waagstein, Digital rådgiver
 • Stine Buje, Forfatter, kommunikatør og foredragsholder
 • Rita Nielsen, Sygeplejerske, forfatter, underviser og foredragsholder
 • Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, forskningsleder og professor
 • Bo Snedker Boman, Psykolog
 • Hanne Krogh, Sygeplejerske
 • Anna Wilroth, Sociolog
 • Thomas Gorlén, Læge i almen medicin og praktiserende læge
 • Jacob Birkler, Filosof, ph.d. i medicinsk etik

Formand Michael Hviid Jacobsen

Genvalg af bestyrelsesformand

Repræsentantskabet skal jævnfør foreningens love vælge en bestyrelse, som sikrer, at Landsforeningen Liv&Død drives og udvikles i forhold til vedtægterne.
Formandsposten var på valg, og Michael Hviid Jacobsen blev genvalgt for en ny to-årig periode.

Bestyrelsen består dermed fortsat af følgende:

 • Formand Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi og ph.d.
 • Næstformand Stig Lynghøj Nielsen, Advokat
 • Bestyrelsesmedlem Christian Juul Busch, Hospitalspræst
 • Bestyrelsesmedlem Ane Bonderup, Sygeplejerske
 • Bestyrelsesmedlem Ove Gaardboe, Overlæge, konsulent inden for sundhedsvæsenet

Årsmødet

Der har de sidste mange år været tradition for, at repræsentantskabsmødet har ligget i forlængelse af årsmødet, men på grund af Covid-19-situationen, der forhindrer os alle i at mødes fysisk, bliver det anderledes i år. Årsmødet er i stedet for planlagt til at skulle afholdes den 24. september, hvor vi håber, at vi kan afholde et fysisk møde.

Vi ser frem til at ses til efteråret.