11. december 2017

Svend Brinkmanns forskningsprojekt Sorgens kultur

Forsker Svend Brinkmann står i spidsen for et nyt forskningscenter på Aalborg Universitet, der over fem år vil undersøge sorgerfaringer specifikt, men også de kulturelle rammer og forestillinger om lykke og lidelse, som sorg udspiller sig indenfor i vores tid.

Formålet med centret er at opbygge et internationalt førende forskningsmiljø for sorgforskning, der beskæftiger sig med alle sorgens væsentlige psykologiske, kulturelle og kliniske aspekter.

Målet er at begribe sorgens mange facetter både for at opnå en tilbundsgående forståelse af fænomenet, men også i forhold til at kunne tage kvalificeret stilling til diagnosticeringen og behandlingen af sorg med henblik på at kunne forbedre samfundets tilbud til mennesker i sorg.

Et af fokusområderne i projektet er, at WHO i 2018 forventes at gøre kompliceret sorg til en diagnose.

Læs mere om forskningsprojektet